Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale - 19/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Bảo Hiểm Cường Hóa (Đặc Biệt) 17/01Trang chủ / Sự Kiện / ...

Bảo Hiểm Cường Hóa (Đặc Biệt) 17/01

17/01/2022

Hỗ trợ bảo hiểm cường hóa đặc biệt trong điều kiện hạn chế phòng dịch,
Cùng tham gia với Yulgang Hiệp Khách nhé.

[Dịch Vụ] BẢO HIỂM CƯỜNG HÓA (ĐẶC BIỆT)

 Thời gian : 

Bắt đầu: (11:30) ngày 17/01/2021
Kết thúc: (21:00) ngày 17/01/2021

 Đối tượng tham gia: 

- Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung:

Tết đến xuân về, nhà nhà đều trong không khí tưng bừng chuẩn bị đón tết, hòa cùng không khí đó Yulgang Hiệp Khách xin gửi tới mọi người sự kiện Bảo Hiểm Cường Hóa để các Hiệp Khách có thể thoải mái cường hóa cho trang bị của mình, còn gì vui hơn khi đón tết cùng trang bị cường hóa cao. Trong thời gian sự kiện cường hóa trang bị thất bại bằng vật phẩm chỉ định sẽ nhận được dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm cường hóa khi cường hóa thất bại:

Vật phẩm chỉ định Dịch vụ bảo hiểm

Bùy Thủy Tinh Phòng Ngự

Bùa Thủy Tinh Vũ Khí

Bảo Hiểm Cường Hóa (+7)

Hỗ trợ phục hồi cấp cường hóa về trước khi cường hóa thất bại (tối đa +7)

Thúy Ngọc Phù [Vũ khí](Chân)

Thúy Ngọc Phù [Phòng ngự](Chân)

Bảo Hiểm Cường Hóa (+11)

Hỗ trợ phục hồi cấp cường hóa về trước khi cường hóa thất bại (tối đa +11)

(Không giới hạn số lần tham gia sự kiện của nhân vật)

 Báo danh tham gia tại >>(Cổng hổ trợ)<< trong thời gian sự kiện :

 • Tham gia BẢO HIỂM CƯỜNG HÓA (ĐẶC BIỆT) 17/01/2022
 • Tên nhân vật
 • Máy chủ 
 • Quà BHCH tham gia 
 • Tên và chỉ số trang bị trước khi cường hóa
 • Hình ảnh game trang bị trước khi cường hóa (trỏ chuột hiển thị đầy đủ thuộc tính trang bị)
 • Tên và chỉ số trang bị khi cường hóa thất bại/trang bị cùng thông tin (xem lưu ý)
 • Hình ảnh game trang bị khi cường hóa (trỏ chuột hiển thị đầy đủ thuộc tính trang bị)
 • Hình ảnh game trang bị cùng thông tin (trỏ chuột hiển thị đầy đủ thuộc tính trang bị)
 • Thời gian cường hóa thất bại

 BHCH hóa áp dụng cho trang bị thông thường, võ huân, PMĐ.
 BHCH áp dụng cho Vũ khí, Y phục, Hộ thủ, Ủng, Nội giáp. Không bao gồm trang sức, áo choàng, thần thú...
► Đối với trang bị có chỉ số ULPT là số lẻ thì áp dụng hỗ trợ theo quy tắc sau:

 • 1 dòng ULPT lẻ: 1 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
 • 2 dòng ULPT lẻ: 1 dòng tăng ULPT thay đổi thành chẵn, 1 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
 • 3 dòng ULPT lẻ: 1 dòng tăng ULPT thay đổi thành chẵn, 2 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
 • 4 dòng ULPT lẻ: 2 dòng tăng ULPT thay đổi thành chẵn, 2 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.

 Lưu ý :

- Không báo danh hoặc báo danh ngoài thời gian xem như từ chối nhận hỗ trợ từ sự kiện.
- Mỗi hỗ trợ gửi tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Không tuân theo đầy đủ yêu cầu của Cổng hỗ trợ xem như từ chối tham gia sự kiện.
- Yêu cầu chụp ảnh bằng chức năng game >>Nhấn vào xem hướng dẫn<<
- Hình ảnh tham gia không đầy đủ thông tin của mẫu báo danh xem như không tham gia sự kiện.

- Mỗi trang bị nhận duy nhất 01 BHCH từ sự kiện.
- Trang bị cường hóa thất bại nhận bảo hiểm do chính nhân vật đăng ký tham gia trực tiếp cường hóa thất bại.
- Nhân vật cung cấp trang bị có thuộc tính KCT/HNT tương đồng với trang bị đã cường hóa thất bại để nhận lại cấp cường hóa. Đối với cường hóa mất vật phẩm, nhân vật cung cấp trang bị cùng thông tin với trang bị cường hóa thất bại tương đồng thuộc tính KCT / HNT để nhận lại cấp cường hóa.
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc từ ngày kết thúc thắc mắc kết quả sự kiện.

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

 

!!! Chúc các Hiệp Khách tham gia sự kiện vui vẻ !!!

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.