Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Xa] (12.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (07/12/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Mung Giang Sinh - Nam Moi (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (11.2023)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Mừng Xuân] Sự Kiện Đặc Biệt 26/01Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Mừng Xuân] Sự Kiện Đặc Biệt 26/01

26/01/2022

DzoShop mở ưu đãi đặc biệt mua nhiều lợi nhiều !
Nhanh tham gia - thời lượng có hạn !!

 Sự Kiện ĐẶC BIỆT

 Thời gian sự kiện: 

Bắt đầu: (14:15) ngày 26/01/2022

Kết thúc: (10:00) ngày 27/01/2022

 Đối tượng tham gia:

- Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung:

Trong thời gian trên khi mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi :

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà
1

Nạp và tiêu mới 2,000@DzoCash

01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (Event)
2

Nạp và tiêu mới 5,000@DzoCash

04 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (Event)
3

Nạp và tiêu mới 10,000@DzoCash

08 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (Event)

(mỗi nhân vật có thể tham gia 01 Ưu đãi 1, 01 Ưu đãi 2, và 02 Ưu đãi 3)

Để tham gia, các Hiệp Khách báo danh tại bài viết sự kiện fanpage theo mẫu:
- Tên nhân vật:
- Máy chủ:
- Ưu đãi 1: (điền số gói tham gia, nếu không tham gia gói này điền 0)
- Ưu đãi 2: (điền số gói tham gia, nếu không tham gia gói này điền 0)
- Ưu đãi 3: (điền số gói tham gia, nếu không tham gia gói này điền 0)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).

- Cộng dồn @DzoCash tiêu cho 1 nhân vật tham gia duy nhất của ID con.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.