Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Bonus - 24/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Sự Kiện Đặc Biệt 14/02/2022Trang chủ / Sự Kiện / ...

Sự Kiện Đặc Biệt 14/02/2022

14/02/2022

DzoShop mở ưu đãi đặc biệt mua nhiều lợi nhiều !
Nhanh tham gia - thời lượng có hạn !!

 Sự Kiện ĐẶC BIỆT

 Thời gian sự kiện: 

Bắt đầu: (12:00) ngày 14/02/2022

Kết thúc: (23:59) ngày 14/02/2022

 Đối tượng tham gia:

- Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung:

Trong thời gian trên khi mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi :

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà
1

Nạp và tiêu mới 2,000@DzoCash

01 Quang Long Chỉ Thêu (1 ngày)(sự kiện)
2

Nạp và tiêu mới 6,000@DzoCash

04 Quang Long Chỉ Thêu (1 ngày)(sự kiện)
3

Nạp và tiêu mới 10,000@DzoCash

07 Quang Long Chỉ Thêu (1 ngày)(sự kiện)

(mỗi ưu đãi có thể tham gia 2 lần)

Quang Long Chỉ Thêu: Tất cả khí công +3, tăng 100% kinh nghiệm, 7% tấn công vũ khí, 12% kỹ năng sát thương, 12% phòng thủ, 600 HP, 400MP, 200 tấn công quái, 200 phòng thủ quái

Để tham gia, các Hiệp Khách báo danh tại bài viết sự kiện fanpage theo mẫu:
- Báo danh tham gia Sự Kiện Đặc Biệt 14/02/2022
- Tên nhân vật:
- Máy chủ:
- Ưu đãi 1: (điền số gói tham gia, nếu không tham gia gói này điền 0)
- Ưu đãi 2: (điền số gói tham gia, nếu không tham gia gói này điền 0)
- Ưu đãi 3: (điền số gói tham gia, nếu không tham gia gói này điền 0)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).

- Cộng dồn @DzoCash tiêu cho 1 nhân vật tham gia duy nhất của ID con.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.