Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash sale] Qua tang Gio Vang (29.05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Mung SEA GAMES 31 (26/05/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Quoc Te Thieu Nhi (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Mung Tet Doan Ngo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh nghiem] Chung vui cung SEA GAMES 31 (2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Siêu Khuyến Mãi - 16/02/2022Trang chủ / Sự Kiện / ...

Siêu Khuyến Mãi - 16/02/2022

16/02/2022

DzoShop tiếp tục mang đến siêu khuyến mãi hỗ trợ trong dịp cuối năm !!

 Sự Kiện SIÊU KHUYẾN MÃI

 Thời gian:

     - Bắt đầu : 10:30 ngày 16/02/2022
     - Kết thúc : 23:59 ngày 16/02/2022

 Đối tượng tham gia : 

Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Nội dung:

Trong thời gian sự kiện khi nạp và mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi:

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà
1

Nạp bất kỳ và mua 2 vật phẩm cùng loại có giá từ 1000 @Dzocash trở lên

01 vật phẩm đã mua
2 Nạp bất kỳ và mua 4 vật phẩm cùng loại có giá từ 400~999 @Dzocash

02 vật phẩm đã mua

(chỉ cần nạp một lần trong thời gian sự kiện, không hạn chế số lần tham gia)

Ví dụ 

  • Hiệp khách nạp và mua 02 Bùa thủy tinh (vũ khí) và  03 Bùa thủy tinh (phòng ngự) nhận được 01 Bùa thủy tinh (vũ khí) + 01 Bùa thủy tinh (phòng ngự)
  • Hiệp khách nạp và mua 04 Túi (30 ngày) nhận được 02 Túi (30 ngày)
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.

- Cộng dồn @DzoCash nạp tham gia Sự Kiện trên ID con.
- Cộng dồn @DzoCash tiêu tham gia Sự Kiện trên nhân vật theo máy chủ đầu tiên của nhân vật tiêu cash.
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia.
- Quà tặng trao trực tiếp vào rương hành trang nhân vật.
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm Event từ sự kiện.
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả Sự Kiện.
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng.

Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.
 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.