Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash sale] Qua tang Gio Vang (29.05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Mung SEA GAMES 31 (26/05/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Quoc Te Thieu Nhi (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Mung Tet Doan Ngo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh nghiem] Chung vui cung SEA GAMES 31 (2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Kinh nghiệm] Hỗ trợ sáp nhập Máy chủ (02.2022)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Kinh nghiệm] Hỗ trợ sáp nhập Máy chủ (02.2022)

18/02/2022

Yulgang Hiệp Khách mang đến kinh nghiệm hỗ trợ trước thềm sáp nhập máy chủ
Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - [Quà tặng Kinh Nghiệm] Chính Tà Phân Tranh (11.2021) hình 1
QUÀ TẶNG KINH NGHIỆM  YẾN PHI GIA 

 

 Happy Time :

Đợt 1 : (10:00) ngày 19/02/2022 ~ (23:59) ngày 20/02/2022
Đợt 2 : 
(00:00) ngày 25/02/2022 ~ (23:59) ngày 26/02/2022
Đợt 3 : (00:00) ngày 27/02/2022 ~ (23:59) ngày 27/02/2022
 

 Quà tặng : 
☑ Đợt 1 : Nhân đôi toàn hệ thống : kinh nghiệm, kỹ năng, tiền, tỷ lệ rơi vật phẩm, nhiệm vụ ...
☑ Đợt 2 : 
Tăng 100% kinh nghiệm khi luyện cấp theo tổ đội và Tặng 100% toàn hệ thống : kinh nghiệm, kỹ năng, tiền, tỷ lệ rơi vật phẩm, nhiệm vụ ...
☑ Đợt 3 : Tăng 150% kinh nghiệm khi luyện cấp theo tổ đội và Tặng 150% toàn hệ thống : kinh nghiệm, kỹ năng, tiền, tỷ lệ rơi vật phẩm, nhiệm vụ ...
 


 Yến Phi Gia nhớ theo dõi các thông tin hỗ trợ tiếp theo của Yulgang Hiệp Khách nhé 
 Cùng bắt đầu quá trình tăng tốc nào !! 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.