Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale - 19/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Trợ Giá 24/02/2022Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Trợ Giá 24/02/2022

24/02/2022


 Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ

 Thời gian:

     - Bắt đầu : Sau bảo trì ngày 24/02/2022
     - Kết thúc : 23:59 ngày 25/02/2022

 Đối tượng tham gia : 

Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Nội dung:

Trong thời gian sự kiện khi mua sắm mới từ DzoShop theo yêu cầu sẽ nhận thêm khuyến mãi:

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà
1

Mua mới 03 Bùa Thủy Tinh (Phòng Ngự)

02 Bùa Thủy Tinh (Phòng Ngự)
2 Mua mới 03 Bùa Thủy Tinh (Vũ Khí)

02 Bùa Thủy Tinh (Vũ Khí)

3

Mua mới 03 Phúc Vận Phù (25%)

02 Phúc Vận Phù (25%)

(mỗi ưu đãi chỉ có thể tham gia 5 lần, riêng máy chủ Yến Phi Gia sẽ được hỗ trợ đặc biệt áp dụng khuyến mãi mua 3 tặng 3)

Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.

- Cộng dồn @DzoCash nạp tham gia Sự Kiện trên ID con.
- Cộng dồn @DzoCash tiêu tham gia Sự Kiện trên nhân vật theo máy chủ đầu tiên của nhân vật tiêu cash.
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia.
- Quà tặng trao trực tiếp vào rương hành trang nhân vật.
- Khóa giao dịch đối với tặng phẩm Event từ sự kiện.
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả Sự Kiện.
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng.

Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.
 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.