Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Bonus - 24/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Yến Phi Gia] Tiến Cấp (02.03)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Yến Phi Gia] Tiến Cấp (02.03)

02/03/2022

Chuỗi Sự Kiện tiến cấp dành cho Yến Phi Gia trước thềm sáp nhập

 [YẾN PHI GIA]  TIẾN CẤP


 Đối tượng tham gia : dành riêng cho máy chủ Yến Phi Gia

 Thời gian : (10:00) ngày 02/03/2022 ~ (10:00) ngày 03/03/2022

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên các Hiệp Khách Yến Phi Gia nhận được hỗ trợ tiến cấp đặc biệt từ Yulgang Hiệp Khách :

✪ Gói Tiến cấp 1 

 • Nạp mới tối thiểu 2,000@DzoCash và mua sắm mới tối thiểu 2,000@DzoCash
 • Quà tặng : 01 Tử Hà Thần Đan (1 ngày) (khóa)
 • Mỗi nhân vật có thể nhận 4 phần quà Tiến cấp 1

✪ Gói Tiến cấp 2 : 

 • Nạp mới tối thiểu 4,000@DzoCash và mua sắm mới tối thiểu 4,000@DzoCash
 • Quà tặng : 01 Thúy ngọc phù (vũ khí) [Chân] 01 Thúy ngọc phù (phòng ngự) [Chân]
 • Mỗi nhân vật có thể nhận 4 phần quà Tiến cấp 2
- Quà tặng từ Sự Kiện sử dụng đến (23:59) ngày 13/03/2022. Đến hạn, vật phẩm chưa sử dụng sẽ được thu hồi.
Hiệp Khách có nhu cầu nhận quà báo danh nhận quà tại bài Sự Kiện F.Page trong thời gian Sự Kiện :
 • Tham gia [YẾN PHI GIA] TIẾN CẤP (02.03)
 • Tên nhân vật
 • Số lượng tham gia Gói Tiến cấp 1 tham gia
 • Số lượng tham gia Gói Tiến cấp 2 tham gia
 • Chấp nhận quyết định của BTC
Lưu ý
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Mỗi Facebook có thể báo danh cho nhiều nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật mua sắm đầu tiên của ID con tham gia
- Tham gia nhưng không báo danh, báo danh không đầy đủ xem như từ chối tham gia Sự Kiện và ngược lại
- Quà tặng (khóa) không thể giao dịch
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả tổng kết

 

! CHÚC YẾN PHI GIA CÓ NHỮNG TRẢI NGHIỆM THẬT VUI !  

 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.