Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale - 19/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Kinh nghiệm] Hỗ trợ sáp nhập Máy chủ (03.2022)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Kinh nghiệm] Hỗ trợ sáp nhập Máy chủ (03.2022)

03/03/2022

Yulgang Hiệp Khách mang đến kinh nghiệm hỗ trợ trước thềm sáp nhập máy chủ
Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - [Quà tặng Kinh Nghiệm] Chính Tà Phân Tranh (11.2021) hình 1
QUÀ TẶNG KINH NGHIỆM  YẾN PHI GIA 

 

 Happy Time :

Đợt 1 : (00:00) ngày 04/03/2022 ~ (23:59) ngày 05/03/2022
Đợt 2 : (00:00) ngày 06/03/2022 ~ (23:59) ngày 06/03/2022

Đợt 3 : (00:00) ngày 12/03/2022 ~ (23:59) ngày 13/03/2022
 

 Quà tặng : 
☑ Đợt 1 : Tăng 100% kinh nghiệm khi luyện cấp theo tổ đội và Tặng 100% toàn hệ thống : kinh nghiệm, kỹ năng, tiền, tỷ lệ rơi vật phẩm, nhiệm vụ ...
☑ Đợt 2 : Tăng 200% kinh nghiệm khi luyện cấp theo tổ đội và Tặng 200% toàn hệ thống : kinh nghiệm, kỹ năng, tiền, tỷ lệ rơi vật phẩm, nhiệm vụ ...
☑ Đợt 3 : Tăng 150% kinh nghiệm khi luyện cấp theo tổ đội và Tặng 150% toàn hệ thống : kinh nghiệm, kỹ năng, tiền, tỷ lệ rơi vật phẩm, nhiệm vụ ...
 

 Yến Phi Gia nhớ theo dõi các thông tin hỗ trợ tiếp theo của Yulgang Hiệp Khách nhé 
 Cùng bắt đầu quá trình tăng tốc nào !! 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.