Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale - 19/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Sô Cô La Trắng 07/03/2022Trang chủ / Sự Kiện / ...

Sô Cô La Trắng 07/03/2022

07/03/2022


 Sự Kiện Sô Cô La Trắng

 Thời gian sự kiện: 

Bắt đầu: (15:30) ngày 07/03/2022

Kết thúc: (23:59) ngày 07/03/2022

 Đối tượng tham gia:

- Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung:

Trong thời gian sự kiện khi nạp và mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi :

Yêu cầu Phần quà

Nạp và tiêu mới 3,000@DzoCash

Tặng Phẩm Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (Luyện cấp) x01

Sô cô la trắng (3) x1

(mỗi nhân vật có thể tham gia 3 lần)

Tặng Phẩm Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (Luyện cấp): Thời gian 6 giờ, +50 tấn công, +100 phòng thủ, +500 máu, +500 sâm, +10% CLVC, +40% EXP. (Khóa giao dịch)
Sô cô la trắng (3): Túi có thể giao dịch 
chứa 3 sô cô la trắng (Event). 

 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Tiêu DzoCash trên nhân vật nào trao thưởng cho nhân vật đó.

- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.