Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale - 19/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự kiện] Quốc Tế Phụ Nữ 08/03/2022Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự kiện] Quốc Tế Phụ Nữ 08/03/2022

08/03/2022


 Sự Kiện QUỐC TẾ PHỤ NỮ

 Thời gian sự kiện: 

Bắt đầu: (11:30) ngày 08/03/2022

Kết thúc: (23:59) ngày 08/03/2022

 Đối tượng tham gia:

- Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung:

Nhân ngày đặc biệt của một nửa thế giới, Hiệp Khách nạp và tiêu tích lũy @dzocash trên Dzshop thỏa điều kiện sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn từ Yulgang Hiệp Khách.

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà
1

Nạp và tiêu mới 500@DzoCash

01 Phúc vận phù (20%) (Event)
2

Nạp và tiêu mới 7,000@DzoCash

01 Thúy ngọc phù (Vũ khí)](Chân)
3

Nạp và tiêu mới 10,000@DzoCash

02 Thúy ngọc phù (Vũ khí)](Chân)
4 Nạp và tiêu mới 20,000@DzoCash

04 Thúy ngọc phù (Vũ khí)](Chân)

01 Dược Thiện Hoàn (1 ngày)

(Mỗi ưu đãi có thể tham gia 3 lần, ưu tiên tính ưu đãi cao, yêu cầu nạp tiêu đối với nhân vật nữ cấp 100 trở lên giảm 20%.)

 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Tiêu DzoCash trên nhân vật nào trao thưởng cho nhân vật đó.

- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.