Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Bonus - 24/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Siêu Khuyến Mãi] Bùng Nổ Cường Hóa (03.2022)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Siêu Khuyến Mãi] Bùng Nổ Cường Hóa (03.2022)

10/03/2022

Nhằm hỗ trợ cho các Hiệp khách rút ngắn khoảng cách, thỏa sức chiến đấu.
Tiếu ca trở lại với quà tặng cường hóa đặc biệt


 [SIÊU KHUYẾN MÃI] BÙNG NỔ CƯỜNG HÓA

 Thời gian Sự Kiện : 
- Bắt đầu : (10:30) ngày 10/03/2022
- Kết thúc : (23:59) ngày 11/03/2022

 Đối tượng tham gia : 

Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
- Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều ưu đãi khác nhau.
- Mỗi ưu đãi có thể tham gia các trang bị khác nhau.

- Mỗi trang bị tham gia duy nhất 1 lần mỗi ưu đãi và có thể tham gia đồng thời nhiều ưu đãi.
- Áp dụng cho trang bị bất kỳ, không phân biệt trang bị thông thường, võ huân, phục ma động.
- Áp dụng cho vũ khí, y phục, hộ thủ, ủng.

 Thể lệ tham gia :

Trong thời gian sự Kiện khi thỏa điều kiện nạp mới và tiêu mới sẽ nhận được quà tặng cường hóa:

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà
1

Nạp và tiêu mới 25,000@DzoCash

Ưu đãi cường hóa trang bị +1 (tối đa +9)
2

Nạp và tiêu mới 50,000@DzoCash

Ưu đãi cường hóa trang bị +1 (tối đa +10)

3

Nạp và tiêu mới 100,000@DzoCash

Ưu đãi cường hóa trang bị +1 (tối đa +11)
(áp dụng trang bị cấp 130 trở lên)

4

Nạp và tiêu mới 150,000@DzoCash

Ưu đãi cường hóa trang bị +1 (tối đa +12)
(áp dụng trang bị cấp 130 trở lên)

5

Nạp và tiêu mới 200,000@DzoCash

Ưu đãi cường hóa phòng cụ +1 (tối đa +13)
(áp dụng phòng cụ cấp 130 trở lên)

6

Nạp và tiêu mới 250,000@DzoCash

Ưu đãi cường hóa vũ khí +1 (tối đa +13)
(áp dụng vũ khí cấp 130 trở lên)

7 Nạp và tiêu mới 400,000@DzoCash

Ưu đãi cường hóa phòng cụ +1 (tối đa +14)
(áp dụng phòng cụ cấp 130 trở lên)

(đối với nhân vật Yến Phi Gia cấp trên 100 mức yêu cầu nạp tiêu giảm 20%)

 
 Đăng ký:

Khi thỏa điều kiện, Hiệp Khách gửi yêu cầu hỗ trợ để báo danh nhận ưu đãi trong thời gian Sự Kiện :

 Báo danh tại >>Cổng hỗ trợ<< theo mẫu :
 Mẫu đăng ký tham gia Sự Kiện 

   • Tham gia [Siêu Khuyến Mãi] Bùng Nổ Cường Hóa (03.2022)
   • ID con
   • Tên nhân vật
   • Máy chủ
   • Tên & Chỉ số trang bị nhận ưu đãi, slot đặt trang bị
   • Ảnh chụp chi tiết Trang bị nhận ưu đãi (rê trỏ chuột để hiển thị đầy đủ thuộc tính)

   • Chấp nhận ưu tiên tính DzoCash cho sự kiện này.

Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn DzoCash tham gia của ID con (Dzxxx/SNxxx)
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu cash đầu tiên của ID con

- Không báo danh, báo danh ngoài thời gian, tham gia ngoài thời gian xem như không tham gia Sự Kiện
- Yêu cầu chụp ảnh bằng chức năng game   link hướng dẫn
- Ảnh tham gia cần hiện đầy đủ thông tin của Mẫu đăng ký, bao gồm các thông tin ngoài hình ảnh
- Trang bị nhận ưu đãi do nhân vật tự chuẩn bị
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn báo danh
 
Mọi thắc mắc về Sự Kiện vui lòng inbox Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.