Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thanh Long] (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [May Chu Moi] Thien Ma Cung - (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo Ban] Phuc Hi Bao Hap (06/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale (08/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Vua Cuong Hoa
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] 7 Ngay Tang Toc
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Diem Danh Nhan Qua (26/05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (06/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (08/06/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Qua Tang Tan Thu (06/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Qua Tang Hiep Khach (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh nghiem] Ngay Hiep Khach (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh Nghiem] Chung vui cung Thien Ma Cung (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Thu Thap Thuoc - Tạo Pháo Hoa (06.2023)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà tặng] Đôi cánh Thiên Thần (14.03)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà tặng] Đôi cánh Thiên Thần (14.03)

14/03/2022

Cơ hội trải nghiệm đôi cánh Thiên Thần cùng Yulgang Hiệp Khách nhé !

 QUÀ TẶNG ĐÔI CÁNH THIÊN THẦN

 

  Thời gian :
- Bắt đầu : (09:30) ngày 14/03/2022
- Kết thúc : (23:59) ngày 14/03/2022

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
 Trong thời gian trên các Hiệp Khách nạp và tiêu sẽ nhận thêm thời trang và thần thảo

  • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
  • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
  • Xem chi tiết >>Hồng mật thần thảo<<
 Ưu đãi 1 :
- Khi nạp mới và tiêu hoàn toàn tối thiểu 5,000@DzoCash
 Nhận 01 Trang phục Thiên Thần
 Nhận 02 Hồng mật thần thảo (bậc 2) (EV)

 
 Ưu đãi 2 :
- Khi nạp mới và tiêu hoàn toàn tối thiểu 10,000@DzoCash
 Nhận 01 Trang phục Thiên Thần
 Nhận 03 Hồng mật thần thảo (bậc 2)
 Nhận 03 Hồng mật thần thảo (bậc 3) (EV)

 
 Quà tặng Bonus :
- Khi nạp mới và tiêu mới bất kỳ : dành cho ID con chưa nạp vào Yulgang Hiệp Khách từ 01/02 đến 28/02/2022
(Inbox F.page hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ để được kiểm tra thông tin nạp)
 Nhận thêm 04 Kim Long Chỉ Thêu (1 ngày) (EV)
 
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều ưu đãi, mỗi ưu đãi có thể tham gia 1 lần
- DzoCash tham gia mỗi ưu đãi là độc lập với nhau
- Ưu tiên DzoCash tham gia cho ưu đãi có giá trị cao nhất

- Thời trang nhận vĩnh viễn, không hiệu ứng, có thể giao dịch, cất kho, hợp thành, cường hóa, phân hủy...
- Tặng phẩm (EV) khóa giao dịch
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày từ khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả tổng kết

 

  
Chúc các Hiệp Khách có những trải nghiệm thật vui

 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.