Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Sự Kiện Cuối Tuần 18/03/2022Trang chủ / Sự Kiện / ...

Sự Kiện Cuối Tuần 18/03/2022

18/03/2022


 Sự Kiện CUỐI TUẦN

 Thời gian sự kiện: 

Bắt đầu: (14:00) ngày 18/03/2022

Kết thúc: (23:59) ngày 18/03/2022

 Đối tượng tham gia:

- Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung:

Trong thời gian trên khi nạp và mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi :

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà
1

Nạp và tiêu mới 1,500@DzoCash

01 Yêu hóa ma võ (cao cấp) [Thần] (1 ngày) (Event)
01 Tiên dược Võ Công Hoàn 13%
2

Nạp và tiêu mới 4,500@DzoCash

02 Sức phẩm kỹ thuật phù (cao cấp)

(mỗi nhân vật có thể tham gia 04 ưu đãi 1, ưu đãi 2 không giới hạn)

Yêu hóa ma võ (cao cấp) [Thần] (1 ngày)(Event): công kích +80, phòng ngự +80, giới hạn máu +1000, công kích võ công 10%, kinh nghiệm 20%, Hút hồn 10% (1 ngày)(khóa giao dịch).

Để tham gia, các Hiệp Khách báo danh tại >>bài viết sự kiện fanpage<< theo mẫu:

- Tên nhân vật:
- Máy chủ:
- Ưu đãi 1: (điền số gói tham gia, nếu không tham gia gói này điền 0)
- Ưu đãi 2: (điền số gói tham gia, nếu không tham gia gói này điền 0)
 

Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).
- Tiêu DzoCash trên nhân vật nào trao thưởng cho nhân vật đó.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.