Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (22/02/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Pha Kich Phu (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) So Co La Trang (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Xóm Làng Xôm Tụ - 23/03/2022Trang chủ / Sự Kiện / ...

Xóm Làng Xôm Tụ - 23/03/2022

23/03/2022

 XÓM LÀNG XÔM TỤ

 Thời gian

- Bắt đầu: ngày 23/03/2022.

- Kết thúc: (23:59) ngày 28/03/2022.

 Đối tượng

- Tất cả nhân vật bị khóa vi phạm lần đầu.

- Tất cả nhân vật thuộc máy chủ Đông Lãnh Điện, Yến Thiên Môn, Phong Vũ Môn.

 Nội dung

Trong thời gian diễn ra, các Hiệp Khách gửi yêu cầu xem xét hỗ trợ mở khóa tài khoản/nhân vật vi phạm qua Cổng Hỗ Trợ theo mẫu sau:

Tài khoản/nhân vật yêu cầu xem xét hỗ trợ mở khóa:

- ID con:

- Tên nhân vật:

- Máy chủ:

- Hình ảnh CMND/CCCD đã đăng ký tài khoản:

- Cam kết không tái phạm và chấp hành các quy định của trò chơi. Đồng ý với mọi quyết định của BĐH.

Nhân vật bồi hoàn:

- ID con:

- Tên nhân vật:

- Máy chủ:

- Vật phẩm chỉ định bồi hoàn: 02 Bùa Thủy Tinh (Phòng Ngự) 

- Đặt vật phẩm bồi hoàn bắt đầu từ ô 1 kho riêng.

Yêu cầu: Nhân vật bồi hoàn phải cùng DzoID với nhân vật bị khóa.

Quy trình hỗ trợ:

- Bước 1: Gửi thông tin tài khoản/nhân vật yêu cầu xem xét hỗ trợ mở khóa.

- Bước 2: Bộ phận hỗ trợ sẽ phản hồi thông tin nhân vật ĐƯỢC hay KHÔNG ĐƯỢC xem xét hỗ trợ mở khóa.

- Bước 3: Nếu nhân vật ĐƯỢC xem xét hỗ trợ mở khóa, vui lòng cung cấp thông tin nhân vật bồi hoàn trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhận được phản hồi từ bộ phận hỗ trợ.

- Bước 4: Bộ phận hỗ trợ gửi thông tin đến BĐH.

- Bước 5: BĐH sẽ thu hồi vật phẩm bồi hoàn và tiến hành mở khóa cho nhân vật, sau đó báo mở khóa hoàn tất đến bộ phận hỗ trợ.

- Bước 6: Bộ phận hỗ trợ sẽ phản hồi thông tin hoàn tất mở khóa đến khách hàng yêu cầu.

- Bước 7: Phản hồi thông tin chưa được mở khóa thành công đến kênh hỗ trợ để được kiểm tra trong vòng 48 giờ kể từ lúc thông báo hoàn tất ở bước 6 (nếu có).


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.