Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Goi VIP Tan Thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia Dac Biet - 16/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 12/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đánh tráo vật phẩm (Đặc biệt) (31.03)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Đánh tráo vật phẩm (Đặc biệt) (31.03)

31/03/2022

Cơ hội sở hữu tặng phẩm dễ dàng hơn cùng Yulgang Hiệp Khách

 SỰ KIỆN ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM (ĐẶC BIỆT)


 Đối tượng tham gia : tất cả các máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian : (10:30) ~ (23:59) cùng ngày 31/03/2022

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên các Hiệp Khách có cơ hội sở hữu tặng phẩm từ Đồng tiền tinh xảo dễ dàng hơn khi mua sắm các vật phẩm của Sự Kiện Đồng tiền tinh xảo :

- Gói đánh tráo 1 : đánh tráo 10 TĐTX khi mua sắm mới từ DzoShop
  • Nhận 01 Hộ tâm đơn (150%) (1 ngày) (khóa)
- Gói đánh tráo : đánh tráo 35 TĐTX khi mua sắm mới từ DzoShop
  • Nhận 03 Hộ tâm đơn (150%) (1 ngày) (khóa)
- Gói đánh tráo 3 : đánh tráo 65 TĐTX khi mua sắm mới từ DzoShop
  • Nhận 07 Hộ tâm đơn (150%) (1 ngày) (khóa)

- Gói đánh tráo 4 : đánh tráo tối thiểu 99 TĐTX khi mua sắm mới từ DzoShop, ưu đãi chuyển đổi quà Siêu khuyến mãi 3 như sau :

  • Nhận 05 Hộ tâm đơn (150%) (1 ngày) (khóa)
  • Nhận 02 Hộ tâm đơn (150%) (1 ngày)

- Gói đánh tráo 5 : dành cho 5 nhân vật mua sắm mới sớm nhất từ Dzoshop :

  • Đánh tráo 199 TĐTX nhận 01 Y Phục luyện cấp [Chân] Lv 130 zin.
  • Đánh tráo 399 TĐTX nhận 01 Y Phục luyện cấp [Chân] Lv 140 zin.

(Hình ảnh ví dụ chỉ số so sánh Y Phục luyện cấp Thường và Chân)

Lưu ý

- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật mua sắm đầu tiên của ID con tham gia
- Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 phần có giá trị cao nhất
- Y Phục Chân theo hệ phái nhân vật tham gia
- Tặng phẩm (khóa) không thể giao dịch
- Không đặt vật phẩm xem như không tham gia Sự Kiện
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả tổng kết

 

  
 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.