Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Xa] (12.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (07/12/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Mung Giang Sinh - Nam Moi (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (11.2023)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đánh tráo vật phẩm (Đặc biệt) (31.03)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Đánh tráo vật phẩm (Đặc biệt) (31.03)

31/03/2022

Cơ hội sở hữu tặng phẩm dễ dàng hơn cùng Yulgang Hiệp Khách

 SỰ KIỆN ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM (ĐẶC BIỆT)


 Đối tượng tham gia : tất cả các máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian : (10:30) ~ (23:59) cùng ngày 31/03/2022

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên các Hiệp Khách có cơ hội sở hữu tặng phẩm từ Đồng tiền tinh xảo dễ dàng hơn khi mua sắm các vật phẩm của Sự Kiện Đồng tiền tinh xảo :

- Gói đánh tráo 1 : đánh tráo 10 TĐTX khi mua sắm mới từ DzoShop
  • Nhận 01 Hộ tâm đơn (150%) (1 ngày) (khóa)
- Gói đánh tráo : đánh tráo 35 TĐTX khi mua sắm mới từ DzoShop
  • Nhận 03 Hộ tâm đơn (150%) (1 ngày) (khóa)
- Gói đánh tráo 3 : đánh tráo 65 TĐTX khi mua sắm mới từ DzoShop
  • Nhận 07 Hộ tâm đơn (150%) (1 ngày) (khóa)

- Gói đánh tráo 4 : đánh tráo tối thiểu 99 TĐTX khi mua sắm mới từ DzoShop, ưu đãi chuyển đổi quà Siêu khuyến mãi 3 như sau :

  • Nhận 05 Hộ tâm đơn (150%) (1 ngày) (khóa)
  • Nhận 02 Hộ tâm đơn (150%) (1 ngày)

- Gói đánh tráo 5 : dành cho 5 nhân vật mua sắm mới sớm nhất từ Dzoshop :

  • Đánh tráo 199 TĐTX nhận 01 Y Phục luyện cấp [Chân] Lv 130 zin.
  • Đánh tráo 399 TĐTX nhận 01 Y Phục luyện cấp [Chân] Lv 140 zin.

(Hình ảnh ví dụ chỉ số so sánh Y Phục luyện cấp Thường và Chân)

Lưu ý

- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật mua sắm đầu tiên của ID con tham gia
- Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 phần có giá trị cao nhất
- Y Phục Chân theo hệ phái nhân vật tham gia
- Tặng phẩm (khóa) không thể giao dịch
- Không đặt vật phẩm xem như không tham gia Sự Kiện
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả tổng kết

 

  
 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.