Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Xa] (12.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/11/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Mung Giang Sinh - Nam Moi (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (11.2023)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Sự Kiện Cuối Tuần 01/04/2022Trang chủ / Sự Kiện / ...

Sự Kiện Cuối Tuần 01/04/2022

01/04/2022


 Sự Kiện CUỐI TUẦN

 Thời gian sự kiện: 

Bắt đầu: (12:00) ngày 01/04/2022

Kết thúc: (23:59) ngày 01/04/2022

 Đối tượng tham gia:

- Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung:

Trong thời gian sự kiện khi nạp và mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi :

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà
1

Nạp và tiêu mới 1,300@DzoCash

Chiêu Tài Trư (1)
2

Nạp và tiêu mới 5,500@DzoCash

Chiêu Tài Trư (5) x01

Yêu Hóa Ma Võ Kẹo [PK] x01

3

Nạp và tiêu mới 10,000@DzoCash

Chiêu Tài Trư (5) x02

Yêu Hóa Ma Võ Kẹo [PK] x03

(mỗi ưu đãi có thể nhận 5 lần, ưu tiên tính mốc ưu đãi cao)

 

Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).
- Tiêu DzoCash trên nhân vật nào trao thưởng cho nhân vật đó.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện.
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.