Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Goi VIP Tan Thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia Dac Biet - 16/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 12/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Sự Kiện Đặc Biệt 06/04/2022Trang chủ / Sự Kiện / ...

Sự Kiện Đặc Biệt 06/04/2022

06/04/2022

DzoShop mở ưu đãi đặc biệt mua nhiều lợi nhiều !
Nhanh tham gia - thời lượng có hạn !!

 Sự Kiện ĐẶC BIỆT

 Thời gian sự kiện: 

Bắt đầu: (10:00) ngày 06/04/2022

Kết thúc: (23:59) ngày 06/04/2022

 Đối tượng tham gia:

- Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung:

Trong thời gian sự kiện khi nạp và sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi :

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà
1

Nạp và tiêu mới 2,000@DzoCash

01 Trang phục Hàn Tuyết/Thần Điêu
2

Nạp và tiêu mới 5,000@DzoCash

01 Trang phục Chiến Binh Huyền Vũ
02 Chiêu Tài Trư (1)
3

Nạp và tiêu mới 10,000@DzoCash

01 Trang phục Chiến Binh Thanh Long
01 Võ Hoàng Đơn (đặc biệt)
01 Quang Long Chỉ Thêu (7 ngày)

4 Nạp và tiêu mới 20,000@DzoCash

01 Trang phục Chiến Binh Phượng Hoàng
03 Gói Sô Cô La Trắng (3 viên)
03 Tử Hà Thần Đan (1 ngày) (event)
10,000 điểm Võ Hoàng (event)

5 Nạp và tiêu mới 50,000@DzoCash

01 Trang phục Hắc Long (hiệu ứng /blackdragon)
04 Gói Sô Cô La Trắng (3 viên)
05 Tử Hà Thần Đan (1 ngày)
30,000 điểm Võ Hoàng (event)
50,000 điểm Võ Huân (event)

(mỗi ưu đãi có thể tham gia 1 lần, mặc định ưu tiên tính mốc cao nhất, tùy chọn tham gia ưu đãi vui lòng gửi về trang hỗ trợ)

Tử Hà Thần Đan: T.công vũ khí & P.thủ giáp +80, T.công +28%, P.thủ +30%, CLVC +35%, Né skill +11%, Hút hồn 10%, Exp +190%.

Thời trang Phượng Hoàng

Thời trang Hắc Long

Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- DzoCash tham gia mỗi ưu đãi được tính riêng biệt.
- Cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).
- Tiêu DzoCash trên nhân vật nào trao thưởng cho nhân vật đó.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.