Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash sale] Qua tang Gio Vang (29.05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Mung SEA GAMES 31 (26/05/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Quoc Te Thieu Nhi (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Mung Tet Doan Ngo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh nghiem] Chung vui cung SEA GAMES 31 (2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Trợ Giá 13/04/2022Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Trợ Giá 13/04/2022

12/04/2022

Yulgang Hiệp Khách mang đến ưu đãi nhận thêm khuyến mãi khi mua sắm vật phẩm.

 Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ

 

⏰ Thời gian : (10:00) ngày 13/04/2022 ~ (23:59) cùng ngày 13/04/2022. 

🔰  Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

🔰  Nội dung :
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách khi mua sắm mới từ DzoShop theo yêu cầu sẽ nhận thêm khuyến mãi:

        🎁 Quà tặng Trợ giá 1 : Mua sắm mới 3 vật phẩm cùng loại từ 500@DzoCash/vật phẩm

              - Tặng 01 vật phẩm cùng loại (Có thể tham gia 5 lần).

        🎁 Quà tặng Trợ giá 2 : Mua sắm mới 5 vật phẩm cùng loại từ 1,000@DzoCash/vật phẩm

              - Tặng 02 vật phẩm cùng loại (Có thể tham gia 5 lần).

Ví dụ: Khi mua sắm mới 8 Bùa Thủy Tinh (Vũ Khí), tặng thêm 3 Bùa Thủy Tinh (Vũ Khí).

Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- DzoCash tham gia mỗi quà tặng là độc lập.
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Tiêu ở nhân vật nào thì nhận thưởng ở nhân vật đó

- Vật phẩm cùng loại là các vật phẩm cùng tên
- Không mua sắm vật phẩm cùng loại xem như không tham gia Sự Kiện
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
 

Nếu các Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút