Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Flash Sale - 25/04/2022Trang chủ / Sự Kiện / ...

Flash Sale - 25/04/2022

22/04/2022


 Sự Kiện FLASH SALE

 

🔰 Thời gian:  (10:00) ngày 25/04/2022 ~ (23:59) ngày 25/04/2022.

🔰 Đối tượng tham gia: Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

🔰 Nội dung:

Trong thời gian sự kiện, các Hiệp Khách khi mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi. 
 

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà

1
 
Tiêu mới 1,500@Dzocash 01 Chiêu Tài Trư (1/1)

2
 
Tiêu mới 7,200@Dzocash 02 Phúc Vận Phù 25%

3
 
Tiêu mới 9,600@Dzocash 04 Phúc Vận Phù 25%

4
 
Tiêu mới 12,000@Dzocash 06 Phúc Vận Phù 25%

(Mỗi ưu đãi có thể tham gia 5 lần. Ưu tiên nhận ưu đãi cao nhất)
 
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- DzoCash tham gia mỗi quà tặng là độc lập.
- Tiêu DzoCash trên nhân vật nào trao thưởng cho nhân vật đó.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện.

Nếu các Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.
 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.