Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Bảo Hiểm Bảo Hạp 26/04Trang chủ / Sự Kiện / ...

Bảo Hiểm Bảo Hạp 26/04

26/04/2022 Sự Kiện Bảo Hiểm Bảo Hạp

🔰 Thời gian: (11:30) ngày 26/04/2022 ~ (23:59) ngày 27/04/2022.

🔰 Đối tượng tham gia: Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

🔰 Thể lệ tham gia:

Trong thời gian sự kiện, khi mua sắm mới Bích Đàn Bảo Hàm sẽ nhận được phần thưởng tương ứng

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà
1

Mua mới 30 Bích Đàn Bảo Hàm

Y phục Chân cấp 13x (zin thường)

2

Mua mới 50 Bích Đàn Bảo Hàm

Y phục Chân cấp 14x (zin thường)

3

Mua mới 70 Bích Đàn Bảo Hàm

Y phục Chân cấp 15x (zin thường)

4

Mua mới 70 Bích Đàn Bảo Hàm

Vũ khí Chân cấp 13x (zin thường)

5

Mua mới 90 Bích Đàn Bảo Hàm

Vũ khí Chân cấp 14x (zin thường)

6

Mua mới 110 Bích Đàn Bảo Hàm

Vũ khí Chân cấp 15x (zin thường)

(Chỉ có thể tham gia nhận 1 y phục và 1 vũ khí)

(Hình ảnh ví dụ chỉ số so sánh Y Phục luyện cấp Thường và Chân)

Trang bị có hậu tố Chân: có chỉ số cơ bản và chỉ số tăng cường khi được cường hóa cao hơn so với trang bị cùng loại

🔰 Đăng ký:

Hiệp Khách gửi yêu cầu hỗ trợ để báo danh nhận ưu đãi trong thời gian Sự Kiện :

 Báo danh tại >>Cổng hỗ trợ<< theo mẫu :
 Mẫu đăng ký tham gia Sự Kiện 

   • Tham gia Bảo Hiểm Bảo Hạp 26/04
   • ID con
   • Tên nhân vật
   • Máy chủ
   • Ưu đãi tham gia:

Lưu ý

- Tiêu ở nhân vật nào nhận thưởng ở nhân vật đó.
- Mỗi ưu đãi cần đạt yêu cầu riêng biệt.
- Quà tặng trao trực tiếp vào rương hành trang nhân vật.
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả Sự Kiện.

Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.