Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale - 19/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Sự kiện [Ưu đãi] Kênh VIP (04.2022)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Sự kiện [Ưu đãi] Kênh VIP (04.2022)

28/04/2022

Cơ hội trải nghiệm ưu đãi chất chỉ có tại kênh VIP

 SỰ KIỆN ƯU ĐÃI KÊNH VIP


 Đối tượng tham gia : kênh VIP ở tất cả các máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian : cơ hội trải nghiệm nhận ưu đãi "chất" trong 2 tháng

 Ưu đãi :
Các Hiệp Khách khi tham gia luyện cấp tại kênh VIP sẽ nhận được ưu đãi :

- Ưu đãi trải nghiệm tháng 04 : tăng 40% kinh nghiệm

  • (Sau bảo trì) 2022-04-28 ~ (Trước bảo trì) 2022-05-26

- Ưu đãi trải nghiệm tháng 05 : tăng 35% kinh nghiệm

  • Thời gian : cập nhật sau

​Đối với kênh VIP: nhân vật cần sử dụng vật phẩm "Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù" mới có thể đăng nhập. Không áp dụng cho vật phẩm "Nhiệt Huyết Phù".

Lưu ý
- Trong trường hợp thời gian bảo trì thay đổi, HĐVL sẽ cập nhật lại thời gian sự kiện phù hợp
- Sau thời gian trải nghiệm ưu đãi nêu trên, tùy theo tình hình tham gia của các Hiệp Khách mà kênh VIP sẽ được điều chỉnh mức ưu đãi chính thức
- HĐVL có thể thay đổi thông tin ưu đãi từ sự kiện theo yêu cầu từ NSX nếu số lượng tham gia kênh VIP không đạt

 
 
 
! THÊM CƠ HỘI LUYỆN CẤP CÙNG KÊNH VIP !  

 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.