Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Khach San Vuong Gia] (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Tu Ha Than Dan (28/09)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (21/09/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] Ho Tro (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dem Hoi Trang Ram (09.2023)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Thử nghiệm] Ưu đãi Kênh VIP (2022)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Thử nghiệm] Ưu đãi Kênh VIP (2022)

28/04/2022

Cơ hội trải nghiệm ưu đãi chất chỉ có tại kênh VIP

 SỰ KIỆN ƯU ĐÃI KÊNH VIP


 Đối tượng tham gia : kênh VIP ở tất cả các máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian : cơ hội trải nghiệm nhận ưu đãi "chất" trong 2 tháng

 Ưu đãi :
Các Hiệp Khách khi tham gia luyện cấp tại kênh VIP sẽ nhận được ưu đãi :

- Ưu đãi trải nghiệm tháng 04 : tăng 40% kinh nghiệm

  • (Sau bảo trì) 2022-04-28 ~ (Trước bảo trì) 2022-05-26

- Ưu đãi trải nghiệm tháng 05 : tăng 35% kinh nghiệm

  • (Sau bảo trì) 2022-05-26 ~ (Trước bảo trì) 2022-06-23

​Đối với kênh VIP: nhân vật cần sử dụng vật phẩm "Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù" mới có thể đăng nhập. Không áp dụng cho vật phẩm "Nhiệt Huyết Phù".

Lưu ý
- Trong trường hợp thời gian bảo trì thay đổi, HĐVL sẽ cập nhật lại thời gian sự kiện phù hợp
- Sau thời gian trải nghiệm ưu đãi nêu trên, tùy theo tình hình tham gia của các Hiệp Khách mà kênh VIP sẽ được điều chỉnh mức ưu đãi chính thức
- HĐVL có thể thay đổi thông tin ưu đãi từ sự kiện theo yêu cầu từ NSX nếu số lượng tham gia kênh VIP không đạt

 
 
 
! THÊM CƠ HỘI LUYỆN CẤP CÙNG KÊNH VIP !  

 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.