Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash sale] Qua tang Gio Vang (29.05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Mung SEA GAMES 31 (26/05/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Quoc Te Thieu Nhi (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Mung Tet Doan Ngo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh nghiem] Chung vui cung SEA GAMES 31 (2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đánh Tráo Vật Phẩm Đặc Biệt Mừng Đại Lễ (30/04)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Đánh Tráo Vật Phẩm Đặc Biệt Mừng Đại Lễ (30/04)

29/04/2022

Cơ hội sở hữu Thần thú (Tiểu Bạch Hùng) cùng vô vàn ưu đãi với Yulgang Hiệp Khách !

Sự kiện Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Đánh tráo Vật phẩm (Đặc biệt) (14.11) hình 2 ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM (ĐẶC BIỆT)
 

⏰ Thời gian: (14:50) ngày 29/04/2022 ~ (23:59) ngày 30/04/2022

🔰  Đối tượng tham gia: Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

🔰  Nội dung: 

Trong thời gian sự kiện, các Hiệp Khách khi tham gia theo yêu cầu sẽ có cơ hội đặc quyền đánh tráo vật phẩm [HOT] : 

  • Nạp mới 3,000@DzoCash và mua sắm mới từ DzoShop 02 Thần khuyển (Chow Chow) dùng để đánh tráo
  • Vật phẩm nhận sau đánh tráo : 01 Thần thú Tiểu Bạch Hùng (khóa)
  • Mỗi nhân vật đánh tráo nhận duy nhất 01 Thần thú duy nhất

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Đánh tráo Vật phẩm (Đặc biệt) (14.11) hình 5

Thần thú có thời hạn sử dụng là 14 ngày và sẽ được thu hồi.
(Đặt thần thú tại rương hành trang để thu hồi khi đến hạn)

- Đặt vật phẩm tại ô 1~6 kho chung để tham gia đánh tráo.
Vật phẩm dùng đánh tráo sẽ được thu hồi và trao vật phẩm sau đánh tráo.
Thông tin >>Thần Thú (Tiểu Bạch Hùng)<<
- Quà tặng sẽ thu hồi khi đến hạn.

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Đánh tráo Vật phẩm (Đặc biệt) (14.11) hình 6 Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia sự kiện này là độc lập với các sự kiện khác.

- Cộng dồn @DzoCash tham gia cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).
- Mỗi IDcon tham gia duy nhất cho một nhân vật.
Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Không đặt vật phẩm theo yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.
- Tham gia ngoài thời gian xem như không tham gia Sự Kiện.
- Trao quà chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc Kết quả Sự Kiện.

Nếu các Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được hỗ trợ giải đáp.


Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Đánh tráo Vật phẩm (Đặc biệt) (14.11) hình 7
Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.