Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash sale] Qua tang Gio Vang (29.05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Mung SEA GAMES 31 (26/05/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Quoc Te Thieu Nhi (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Mung Tet Doan Ngo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh nghiem] Chung vui cung SEA GAMES 31 (2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [05/05] Siêu Khuyến MãiTrang chủ / Sự Kiện / ...

[05/05] Siêu Khuyến Mãi

05/05/2022


Sự Kiện  SIÊU KHUYẾN MÃI

🔰 Thời gian sự kiện:

Bắt đầu: (10:00) ngày 05/05/2022

Kết thúc: (23:59) ngày 05/05/2022

🔰 Đối tượng tham gia: Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

🔰 Thể lệ tham gia: 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách khi mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi. 

  •  Quà tặng 1: Mua mới từ 1,000@Dzocash (có thể tham gia 1 lần)

► Tặng : 02 Chí Tôn Hỏa Đơn Dương (3/3) (Event).

  •  Quà tặng 2: Mua mới từ 10,000@Dzocash (có thể tham gia 5 lần)

 Tặng : 02 Bùa Thủy Tinh (Vũ Khí).

  •  Quà tặng 3: Mua mới từ 14,000@Dzocash (có thể tham gia 5 lần)

 Tặng : 03 Bùa Thủy Tinh (Vũ Khí).

Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Dzocash tham gia mỗi quà tặng là độc lập.
- Tiêu ở nhân vật nào nhận thưởng ở nhân vật đó.
- Tặng phẩm event khóa giao dịch.
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả Sự Kiện.

Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.