Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale - 19/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Địa Hỏa Môn] Chuỗi Sự Kiện Thăng cấp Tu luyện (05.2022)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Địa Hỏa Môn] Chuỗi Sự Kiện Thăng cấp Tu luyện (05.2022)

08/05/2022

Yulgang Hiệp Khách tiếp tục mang đến quà tặng trải nghiệm người chơi mới
!! Tiếp diễn Chuỗi Sự Kiện ra mắt Máy chủ mới

 Chuỗi Sự Kiện THĂNG CẤP TU LUYỆN

 Đối tượng tham gia 

- Dành riêng máy chủ mới Địa Hỏa Môn

Sự Kiện QUÀ TẶNG THĂNG CẤP 90

 Thời gian

- Bắt đầu : ngày 09/05/2022
- Kết thúc : (23:59) ngày 16/05/2022

 Thể lệ tham gia

Trong thời gian Sự Kiện, nhân vật thăng cấp 90 và báo danh nhận thưởng :
      - Sau khi thăng cấp 90, nhân vật có thoát game để tham gia

      - Like bài viết Sự Kiện của FanPage
      - Báo danh tại bài Sự Kiện Fanpage theo mẫu trong thời gian Sự Kiện

 Mẫu báo danh tham gia 
 • Thăng cấp tu luyện 90 nhận thưởng cùng Yulgang Hiệp Khách
 • Tên nhân vật
 • Cấp độ nhân vật hiện hành
 • Thời gian đạt cấp độ hiện hành
 • Chấp nhận quyết định của BTC
 Quà tặng Sự Kiện

- Tặng mảnh ghép của Sự Kiện Vòng quay may mắn khi tham gia hợp lệ :

 • 01 Mảnh Hàn Bảo Quân
 • 01 Mảnh Đàm Hoa Liên
 • 01 Mảnh Mai Liễu Chân
 • 01 Mảnh Tử Hào
 • 01 Mảnh Thần Y
- Mảnh ghép có thể tham gia bốc thăm may mắn khi kết thúc Sự Kiện Vòng quay may mắn
- Xem thông tin >>Sự Kiện (Vòng quay may mắn)<<
    
Lưu ý: 
- Mỗi Facebook chỉ tham gia cho 1 ID con
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật

- Không báo danh xem như không tham gia Sự Kiện
- Thông tin nhân vật không tồn tại sẽ bị loại
- Thông tin nhân vật không thoát game như hướng dẫn xem như không tham gia Sự Kiện
- Bài tham gia đã qua chỉnh sửa hoặc ngoài thời gian Sự Kiện là không hợp lệ
- Bài tham gia đăng lồng ghép vào nội dung bình luận bất kỳ là không hợp lệ
- Mỗi nhân vật nhận 5 mảnh ghép tương ứng 1 số may mắn
- Quà tặng không hỗ trợ chuyển nhân vật nhận thưởng hoặc quy đổi thành tặng phẩm khác

- Quà tặng từ Sự Kiện không thể giao dịch
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng
- Thời gian bốc thăm theo thông báo kết quả Sự Kiện Vòng quay may mắn

Sự Kiện QUÀ TẶNG THĂNG CẤP 100

 Thời gian

- Bắt đầu : ngày 09/05/2022
- Kết thúc : (23:59) ngày 19/05/2022

 Thể lệ tham gia

- Trong thời gian Sự Kiện, nhân vật thăng cấp 100 và báo danh nhận thưởng :

 • Sau khi thăng cấp 100, nhân vật có thoát game để tham gia
 • Đăng nhập vào Trang Sự Kiện Vòng quay may mắn để nhận quà trong thời gian diễn ra Sự Kiện

 Quà tặng Sự Kiện

- Tặng 01 lượt quay của Sự Kiện Vòng quay may mắn khi tham gia hợp lệ :

 • Tiến hành quay số may mắn trong thời gian diễn ra Sự Kiện Vòng quay may mắn
    
Lưu ý: 
- Mỗi DzoID tham gia duy nhất 1 ID con
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật

- Không báo danh xem như không tham gia Sự Kiện
- Thông tin nhân vật không tồn tại hoặc cấp độ không phù hợp sẽ bị loại
- Thông tin nhân vật không thoát game như hướng dẫn xem như không tham gia Sự Kiện
- Quà tặng không hỗ trợ chuyển nhân vật nhận thưởng hoặc quy đổi thành tặng phẩm khác

- Quà tặng từ Sự Kiện không thể giao dịch
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng
- Thời gian quay số theo thông báo Sự Kiện Vòng quay may mắn

 


! SĂN LÙNG QUÀ TẶNG LÀM HÀNH TRANG DU HÀNH MÁY CHỦ CỰC DỄ DÀNG !


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.