Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Địa Hỏa Môn] Quà tặng Tân thủ (05.2022)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Địa Hỏa Môn] Quà tặng Tân thủ (05.2022)

08/05/2022

Yulgang Hiệp Khách tiếp tục mang đến quà tặng trải nghiệm người chơi mới
!! Tiếp diễn Chuỗi Sự Kiện ra mắt Máy chủ mới

Sự Kiện QUÀ TẶNG TÂN THỦ

 Thời gian

- Bắt đầu : (sau bảo trì) ngày 09/05/2022
- Kết thúc : (23:59) ngày 19/05/2022

 Đối tượng tham gia 

- Dành riêng cho máy chủ mới Địa Hỏa Môn

 Thể lệ tham gia

- Trong thời gian Sự Kiện, truy cập >>Trang chủ (Địa Hỏa Môn)<< và click vào nút Mã quà tặng để nhận mã quà

- 5,000 Hiệp Khách đầu tiên nhập mã quà trong trò chơi sẽ nhận được quà tặng từ Yulgang Hiệp Khách
- Xem >>(Hướng dẫn nhập mã quà)<<

 Quà tặng Sự Kiện

Mỗi mã quà sẽ nhận được :    

  • 01 Cửu chuyển đơn (Siêu lớn) (khóa)
  • 01 Lễ vật Yêu hóa ma võ (Thanh) (nhỏ) (24 giờ) (Event)
    
Lưu ý: 
- Mỗi DzoID chỉ nhận được duy nhất 1 phần quà từ mã quà
- Quà tặng trao trực tiếp vào rương hành trang ngay khi nhập mã quà

- Quà tặng từ mã quà (khóa) giao dịch

 


! SĂN LÙNG QUÀ TẶNG LÀM HÀNH TRANG DU HÀNH MÁY CHỦ MỚI CỰC DỄ DÀNG !


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.