Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Goi VIP Tan Thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia Dac Biet - 16/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 12/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh Nghiem] Ngay Hiep Khach (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Siêu Khuyến Mãi Đặc Biệt - 10/05Trang chủ / Sự Kiện / ...

Siêu Khuyến Mãi Đặc Biệt - 10/05

10/05/2022

 

 Sự Kiện SIÊU KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT

⏰ Thời gian sự kiện:  (12:00) ngày 10/05/2022 ~ (12:00) ngày 11/05/2022.

🔰  Đối tượng tham gia :  Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

🔰  Nội dung :

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách khi mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi :

Quà bonus Yêu cầu Phần quà

1
 

Tích lũy mua 08 vật phẩm cùng loại có giá từ 500@DzoCash/vật phẩm

Máy chủ khác: Tặng 04 vật phẩm cùng loại đã mua

Địa Hỏa Môn: Tặng 06 vật phẩm cùng loại đã mua


2
 

Tích lũy mua 05 vật phẩm cùng loại có giá từ 1,000@DzoCash/vật phẩm

Máy chủ khác: Tặng 03 vật phẩm cùng loại đã mua

Địa Hỏa Môn: Tặng 04 vật phẩm cùng loại đã mua

(mỗi ưu đãi có thể tham gia 6 lần, ưu đãi không áp dụng cho Bích Đàn Bảo Hàm + Phúc Hi Bảo Hạp + Bích Đàn Bảo Bối)

Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).
- Cộng dồn @DzoCash tiêu cho 1 nhân vật tham gia duy nhất của ID con.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.