Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale - 19/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Loan tin Nhận thưởng (05.2022)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Loan tin Nhận thưởng (05.2022)

12/05/2022

Loan tin Trang Thông tin Sự kiện để mọi người cùng biết
!! Và nhận quà cùng Yulgang Hiệp Khách 


Sự Kiện LOAN TIN NHẬN THƯỞNG

 Đối tượng tham gia : toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian : 
      - Bắt đầu : ngày 12/05//2022
      - Kết thúc : (23:59) ngày 13/05/2022

 Thể lệ tham gia
      - Like bài viết Sự Kiện của FanPage
      - Báo danh tại >>bài viết về Trang Thông tin Sự Kiện<< theo mẫu trong thời gian Sự Kiện

      Mẫu báo danh tham gia :
  • Tên nhân vật
  • Máy chủ
  • Cùng loan tin Thông tin Sự Kiện
  • Tag thành công tối thiểu 3 bạn bè
  • Chấp nhận quyết định của BTC

 Quà tặng Sự Kiện
BTC sẽ trao thưởng đối với tham gia hợp lệ :

       Quà tặng Thân thiên : áp dụng cho 02 nhân vật tag thành công nhiều bạn nhất
  • 01 Kẻ đánh cắp Tống Lợi (khóa)
  • 01 Hộ tâm đơn (150%) (1 ngày) (khóa)
       Quà tặng Nhiệt huyết : áp dụng cho 300 nhân vật tham gia sớm nhất
  • 02 Hộ Tâm Đơn (150) (4 giờ)  (khóa)
  • 01 Sư tử hống (10) (khóa)
  
Lưu ý: 
- Mỗi Facebook chỉ tham gia cho 1 ID con
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật

- Thông tin nhân vật không tồn tại sẽ bị loại
- Bài tham gia đã qua chỉnh sửa hoặc ngoài thời gian Sự Kiện là không hợp lệ
- Bài tham gia đăng lồng ghép vào nội dung bình luận bất kỳ là không hợp lệ
- Mỗi nhân vật nhận 1 quà tặng duy nhất theo thứ tự cơ cấu giải thưởng

- Quà tặng (khóa) không thể giao dịch
- Quà tặng không hỗ trợ chuyển nhân vật nhận thưởng hoặc quy đổi thành tặng phẩm khác
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc khi kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết

 

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.