Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale - 19/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Địa Hỏa Môn] Quà tặng Kinh nghiệm]dành riêng máy chủ mớiTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Địa Hỏa Môn] Quà tặng Kinh nghiệm]dành riêng máy chủ mới

12/05/2022

Yulgang Hiệp Khách mang đến quà tặng kinh nghiệm dành riêng Địa Hỏa Môn !

 Quà tặng Kinh nghiệm  ĐỊA HỎA MÔN 

✪ Với mục tiêu ưu đãi thăng cấp nhanh và vẫn giữ được niềm vui trải nghiệm theo cấp độ ở Máy chủ mới,
Yulgang Hiệp Khách công bố lộ trình quà tặng kinh nghiệm dành riêng cho Máy chủ mới như sau :

 

 Đối tượng

- Ưu đãi dành riêng cho máy chủ mới Địa Hỏa Môn 

 Nội dung

Trong 60 ngày trải nghiệm ngẫu nhiên nhận được quà tặng kinh nghiệm :

- Tháng 05 :

  • Nhận 2 ~ 4 ngày kinh nghiệm bức tốc với kinh nghiệm ngẫu nhiên từ 100% ~ 150%
  • Quà tặng kinh nghiệm 50% diễn ra ngẫu nhiên các ngày khác trong tháng 5 

- Tháng 06 :

  • Nhận 4 ~ 7 ngày kinh nghiệm bức tốc với kinh nghiệm ngẫu nhiên từ 100% ~ 150%
  • Quà tặng kinh nghiệm 50% ~ 80% diễn ra ngẫu nhiên các ngày khác trong tháng 6 

 Thông tin chi tiết

Mỗi tháng sẽ có bài thông tin quà tặng kinh nghiệm riêng :

Tháng 05 :

Tháng 06 :

  • Tuần 1 Tháng 6 : >>(click xem)<<
  • Tuần 2 Tháng 6 : >>(click xem)<<
  • Tuần 3 Tháng 6 : >>(click xem)<<
  • Tuần 3 Tháng 6 : >>(click xem)<<

Mọi thắc mắc liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.


!! Sẵn sàng thăng cấp cùng Địa Hỏa Môn !!

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.