Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Bonus - 24/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Siêu Thị Thời Trang mừng Máy chủ mới (14.05)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Siêu Thị Thời Trang mừng Máy chủ mới (14.05)

14/05/2022

Ngân Kiều Long khai trương siêu thị thời trang mừng máy chủ mới ĐỊA HỎA MÔN

[Sự Kiện] SIÊU THỊ THỜI TRANG HÈ MỪNG MÁY CHỦ MỚI

 Thời gian : (12:00) ngày 14/05/2022 ~ (15:00) ngày 15/05/2022

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên các Hiệp Khách nạp và tiêu sẽ nhận thêm THỜI TRANG

  • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia
  • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi
  • Mỗi nhân vật có thể tham gia 1 Quà Thời trang 1 và 1 Quà Thời trang 2 hoặc tham gia 1 Quà Thời trang 3

 ☑ Quà tặng Thời trang 1 : 
 Nạp mới bất kỳ và Tiêu mới tối thiểu 500@DzoCash
     -
 Tặng 01 Trang phục Lặn (vĩnh viễn)

 ☑ Quà tặng Thời trang 2 : 
 Nạp mới tối thiểu 4,200@DzoCash và Tiêu mới tối thiểu 
4,200@DzoCash
     -
 Tặng 01 Trang phục Đội cứu hộ xì teen (vĩnh viễn)  

 ☑ Quà tặng Thời trang 3 : 
 Nạp mới tối thiểu 4,000@DzoCash và Tiêu mới tối thiểu 4,000@DzoCash
     -
 Tặng 01 Trang phục Lặn (vĩnh viễn) 
     - Tặng 01 Trang phục Phố biển Waikiki (vĩnh viễn) 

 

 Lưu ý:
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con (DZxxx/SNxxx)
- @DzoCash tham gia mỗi quà tặng là độc lập với nhau
- Ưu tiên quà tặng có giá trị cao nhất
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Thời trang không hiệu ứng
- Thời trang theo giới tính nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của ID con tham gia
- Thời trang có thể giao dịch, cất kho, hợp thành, cường hóa, phân hủy, chuyển đổi...
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc từ khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả tổng kết
 
Mọi thắc mắc liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.