Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Ngoi sao Chang vang] (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet - (06/07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (05.07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Khoe Anh Lanh Qua (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Trợ Giá Đặc Biệt - 16/05Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Trợ Giá Đặc Biệt - 16/05

16/05/2022
Yulgang Hiệp Khách mang đến ưu đãi nhận thêm khuyến mãi khi mua sắm vật phẩm
Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Quà Tặng Trợ Giá Đặc Biệt - 28/03/2022 hình 1
Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Quà Tặng Trợ Giá Đặc Biệt - 28/03/2022 hình 2 Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ ĐẶC BIỆT
 
Thời gian : (10:00) ngày 16/05/2022 ~ (10:00) ngày 17/05/2022. 

🔰  Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

🔰  Nội dung :
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách khi mua sắm mới từ DzoShop theo yêu cầu sẽ nhận thêm khuyến mãi:
 
        🎁 Quà tặng Trợ giá 1 : Mua sắm mới 05 Bích Đàn Bảo Hàm.
 
              - Tặng 03 Bích Đàn Bảo Hàm (không giới hạn số lượng tham gia)
 
        🎁 Quà tặng Trợ giá 2 : Mua sắm mới 05 Phúc Hi Bảo Hạp.
 
              - Tặng 03 Phúc Hi Bảo Hạp (không giới hạn số lượng tham gia)

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Quà Tặng Trợ Giá 13/04/2022 hình 3Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- Sự Kiện áp dụng khi mua sắm Bích Đàn Bảo Hàm, Phúc Hi Bảo Hạp. Không áp dụng khi mua sắm Bích Đàn Bảo Bối.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- DzoCash tham gia mỗi quà tặng là độc lập.
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Tiêu ở nhân vật nào thì nhận thưởng ở nhân vật đó
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết
 

Nếu các Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.


Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Quà Tặng Trợ Giá 13/04/2022 hình 4

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút