Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (22/02/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Pha Kich Phu (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) So Co La Trang (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Flash sale] Quà tặng Giờ Vàng (22.05)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Flash sale] Quà tặng Giờ Vàng (22.05)

22/05/2022

Yulgang Hiệp Khách mang đến Giờ Vàng - cuối tuần

 SỰ KIỆN [FLASH SALE] (QUÀ TẶNG GIỜ VÀNG)


 Đối tượng tham gia : tất cả các máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian : (20:00) ngày 22/05~ (12:00) ngày 23/05/2022

  Thể lệ tham gia :

► Trong thời gian trên các Hiệp Khách nạp mới và tiêu mới theo yêu cầu sẽ nhận thêm quà tặng hấp dẫn :

 • DzoCash tham gia Sự Kiện do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi
 • Mỗi Gói Flash sale có thể tham gia 3 lần
 • Mỗi nhân vật tham gia 1 Gói Flash sale có giá trị cao nhất
 • DzoCash tham gia mỗi Gói quà là độc lập
- Gói Flash sale 1 : mua sắm mới tối thiểu 1,500@DzoCash
 • Tặng 01 Yêu hóa ma võ (cao cấp) [Thần] (1 ngày) (khóa)
- Gói Flash sale : mua sắm mới tối thiểu 5,000@DzoCash
 • Tặng 03 Yêu hóa ma võ (cao cấp) [Thần] (1 ngày) (khóa)
 • Tặng 01 Tiên dược Cần công hoàn 11%
 • Tặng 01 Tiên dược Vô phòng hoàn 11%

► Mô tả quà tặng :

 • Yêu hóa ma võ (cao cấp) : tăng chỉ số công kích, võ công, phòng ngự, HP, k.nghiệm, hút hồn 
 • Cần công hoàn : tăng chỉ số công kích
 • Vô phòng hoàn : tăng chỉ số phòng ngự võ công

Lưu ý

- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật mua sắm đầu tiên của ID con tham gia
- Tặng phẩm (khóa) không thể giao dịch
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả tổng kết

 

  
 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.