Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (22/02/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Pha Kich Phu (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) So Co La Trang (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Chuỗi Sự Kiện Mừng Việt Nam Vô Địch (05.2022)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Chuỗi Sự Kiện Mừng Việt Nam Vô Địch (05.2022)

23/05/2022

Mừng Việt Nam vô địch Seagame 31,
Yulgang Hiệp Khách mang đến chuỗi sự kiện hấp dẫn nhất năm.

CHUỖI SỰ KIỆN  MỪNG VIỆT NAM VÔ ĐỊCH

 

🔰 Thời gian: (12:20) ngày 23/05/2022 ~ (12:00) ngày 24/05/2022.

🔰 Đối tượng tham gia: Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Quà Tặng Trợ Giá Đặc Biệt - 28/03/2022 hình 2 Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ ĐẶC BIỆT

🔰  Nội dung :

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách khi mua sắm mới từ DzoShop theo yêu cầu sẽ nhận thêm khuyến mãi:
 
Ưu đãi Yêu cầu Phần quà
1

Mua sắm mới 05 vật phẩm cùng loại

Tặng 02 vật phẩm cùng loại đã mua

(Không giới hạn số lượng tham gia )
 


Sự Kiện Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Quà Tặng Trợ Giá Đặc Biệt - 28/03/2022 hình 2 BẢO HIỂM BẢO HẠP Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Quà Tặng Trợ Giá Đặc Biệt - 28/03/2022 hình 2 

🔰 Nội dung:

Trong thời gian diễn ra Sự Kiện, khi mua sắm mới Bích Đàn Bảo Hàm sẽ nhận được phần thưởng tương ứng

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà
1

Mua mới 27 Bích Đàn Bảo Hàm

Y phục Chân cấp 13x (zin thường)

2

Mua mới 45 Bích Đàn Bảo Hàm

Y phục Chân cấp 14x (zin thường)

3

Mua mới 63 Bích Đàn Bảo Hàm

Y phục Chân cấp 15x (zin thường)

4

Mua mới 63 Bích Đàn Bảo Hàm

Vũ khí Chân cấp 13x (zin thường)

5

Mua mới 81 Bích Đàn Bảo Hàm

Vũ khí Chân cấp 14x (zin thường)

6

Mua mới 99 Bích Đàn Bảo Hàm

Vũ khí Chân cấp 15x (zin thường)

(Chỉ có thể tham gia nhận 1 y phục và 1 vũ khí. Mỗi ưu đãi cần đạt yêu cầu riêng biệt)

(Hình ảnh ví dụ chỉ số so sánh Y Phục luyện cấp Thường và Chân)

Trang bị có hậu tố Chân: có chỉ số cơ bản và chỉ số tăng cường khi được cường hóa cao hơn so với trang bị cùng loại

🔰 Đăng ký:

Hiệp Khách gửi yêu cầu hỗ trợ để báo danh nhận ưu đãi trong thời gian Sự Kiện :

 Báo danh tại >>Cổng hỗ trợ<< theo mẫu :
♦♦ Mẫu đăng ký tham gia Sự Kiện 

   • Tham gia Bảo Hiểm Bảo Hạp
   • ID con
   • Tên nhân vật
   • Máy chủ
   • Ưu đãi tham gia:

 


Sự Kiện Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Quà Tặng Trợ Giá Đặc Biệt - 28/03/2022 hình 2 BẢO HIỂM CƯỜNG HÓA

🔰 Nội dung :

Trong thời gian sự kiện khi cường hóa trang bị thất bại có thể gửi đăng ký hỗ trợ phục hồi và chuẩn bị vật phẩm theo yêu cầu để được hỗ trợ phục hồi về mốc cường hóa trước khi thất bại

Bảo Hiểm Vật phẩm thu hồi Phần quà

1
 
01 Phúc Vận Phù 25% 01 Bảo hiểm cường hóa tối đa +7

2
 
02 Bùa thủy tinh (phòng ngự) 01 Bảo hiểm cường hóa tối đa +8

3
 
02 Bùa thủy tinh (vũ khí)
02 Phúc Vận Phù (25%)
01 Bảo hiểm cường hóa tối đa +9

4
 
03 Bùa thủy tinh (phòng ngự)
03 Phúc Vận Phù (25%)
01 Bảo hiểm cường hóa tối đa +10

5
 
04 Bùa thủy tinh (vũ khí)
04 Phúc Vận Phù (25%)
01 Bảo hiểm cường hóa tối đa +11


🔰 Đăng ký:

✪ Các Hiệp Khách tham gia quà Bảo Hiểm Cường Hóa báo danh qua cổng hỗ trợ Yulgang Hiệp Khách theo mẫu trong thời gian sự kiện:

- Tên nhân vật:
- Máy chủ:
- Trang bị tham gia:

(ví dụ: Trung Nguyên Ngũ Hành Thương (đã mất) -Cường hóa thất bại lúc 14:00 ngày 23/05, Trung Nguyên Ngũ Hành Thương (thay thế) ở slot 1  - Bảo hiểm 1)
- Hình ảnh 1:  Hình ảnh vật phẩm trước khi cường hóa chụp tại kho riêng của nhân vật tham gia.
Hình ảnh 2:  Hình ảnh vật phẩm sau khi cường hóa thất bại có hiển thị thông báo cường hóa thất bại.
(Hình ảnh trước và sau khi cường hóa thất bại trỏ chuột hiển thị thông tin vật phẩm, nếu trang bị mất do cường hóa thì chụp thêm hình ảnh trang bị thay thế)

 

► Đặt tại kho riêng theo thứ tự đăng ký, tính từ ô đầu tiên: Bắt đầu là trang bị, tiếp đến là vật phẩm thu hồi.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều mốc Bảo Hiểm Cường Hóa, mỗi mốc tham gia tối đa 2 lần.
► Trang bị cường hóa thất bại nhận bảo hiểm do chính nhân vật đăng ký tham gia trực tiếp cường hóa thất bại trong thời gian sự kiện
► Trong trường hợp cường hóa thất bại dẫn đến mất vật phẩm thì cần chuẩn bị trang bị tương tự và ghi rõ
► Trang bị đăng ký bao gồm Vũ Khí, Y Phục, Hộ Thủ, Ủng, Giáp Trong. Không bao gồm trang sức, áo choàng, môn phái phục, thần thú.
► Không giới hạn trang bị phải theo cấp độ, giới tính, thế lực, môn phái của nhân vật tham gia.
► Yêu cầu chụp ảnh bằng chức năng game   link hướng dẫn

🔰 Trao giải:

► Ưu tiên tính mốc Bảo Hiểm từ cao đến thấp, trong trường hợp không đáp ứng đủ vật phẩm cho tất cả trang bị tham gia.
► Các trường hợp không cung cấp hình ảnh thông tin trang bị sẽ được tính tham gia không hợp lệ.
► Trang bị được hỗ trợ là trang bị đã đăng ký theo đúng quy định cùng hoàn thành yêu cầu đặt ra.
► Thời hạn trao thưởng trong vòng 7 ngày tính từ khi cung cấp đầy đủ thông tin.
► Đối với trang bị có chỉ số ULPT là số lẻ thì áp dụng hỗ trợ theo quy tắc sau:

  • 1 dòng ULPT lẻ: 1 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
  • 2 dòng ULPT lẻ: 1 dòng tăng ULPT thay đổi thành chẵn, 1 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
  • 3 dòng ULPT lẻ: 1 dòng tăng ULPT thay đổi thành chẵn, 2 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
  • 4 dòng ULPT lẻ: 2 dòng tăng ULPT thay đổi thành chẵn, 2 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Siêu Khuyến Mãi Đặc Biệt - 10/05 hình 3Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
Mỗi IDcon (DZOxxx / SNxxx ) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Cộng dồn @DzoCash tiêu cho 1 nhân vật tham gia duy nhất của ID con
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia

- Dzocash tiêu có thể tham gia cả ba Sự kiện trên
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thắc mắc kết quả Sự kiện


Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.