Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Trợ Giá - 25/05Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Trợ Giá - 25/05

25/05/2022

Yulgang Hiệp Khách mang đến ưu đãi nhận thêm khuyến mãi khi mua sắm vật phẩm

 Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ
 

⏰ Thời gian : (12:00) ngày 25/05/2022 ~ (06:00) ngày 26/05/2022.

🔰  Đối tượng :  Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

🔰  Nội dung : 

Trong thời gian diễn ra, các Hiệp Khách khi nạp mới và mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi 

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà

1
 
Nạp mới và tiêu mới 500@DzoCash 01 Phúc vận phù 20% (Event)

2
 
Nạp mới và tiêu mới 4,000@DzoCash 08 Phúc vận phù 20% (Event)

3
 
Nạp mới và tiêu mới 8,000@DzoCash 14 Phúc vận phù 20% (Event)

(Không giới hạn số lần tham gia mỗi ưu đãi. Ưu tiên nhận ưu đãi có giá trị cao nhất)
 

 Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho Dzocash, không áp dụng cho DzoBonus
- Dzocash tham gia Sự Kiện này là độc lập với Sự Kiện khác
- Cộng dồn @Dzocash nạp trên cùng ID con (DZxxx / SNxxx)
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @Dzocash đầu tiên của ID con tham gia
- Cộng dồn @Dzocash tiêu cho 1 nhân vật tham gia duy nhất
- Tặng phẩm (Event) khóa giao dịch
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc Kết Quà Sự Kiện

 

Nếu các Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp.


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.