Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Bonus - (08/06)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Bonus - (08/06)

08/06/2022

Ưu đãi ngập tràn quà tặng hấp dẫn từ Yulgang Hiệp Khách

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - [Sự kiện] Kinh Nghiệm Hỗ Trợ 02/04/2021 hình 2 Sự Kiện QUÀ TẶNG BONUS


⏰ Thời gian sự kiện : 

Bắt đầu : (10:00) ngày 08/06/2022 
- Kết thúc : (06:00) ngày 09/06/2022.

🔰  Đối tượng tham gia : 

Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

🔰  Nội dung :

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách khi nạp mới và mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi :

🎁 Quà Bonus 1: Khi nạp mới và tiêu mới 500@Dzocash (có thể tham gia 01 lần)

       ► Tặng: 01 Kim Long Chỉ Thêu (1 ngày) (Event) 

🎁 Quà Bonus 2: Khi nạp mới và tiêu mới 7,000@Dzocash (có thể tham gia 04 lần)

       ► Tặng: 01 Thúy ngọc phù (Phòng ngự)[Chân] 

🎁 Quà Bonus 3: Khi nạp mới và tiêu mới 12,000@Dzocash (có thể tham gia 04 lần)

       ► Tặng: 02 Thúy ngọc phù (Phòng ngự)[Chân] 

🎁 Quà Bonus 4: Khi nạp mới và tiêu mới 20,000@Dzocash (có thể tham gia 04 lần)

       ► Tặng:
                   - 04 
Thúy ngọc phù (Phòng ngự)[Chân] 
                   - 01 Phúc vận phù (25%).

Lưu ý
 
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx)
- Cộng dồn @DzoCash tiêu cho 1 nhân vật tham gia duy nhất của ID con.
- Tặng phẩm (Event) khóa giao dịch
- Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều Quà Bonus. Ưu tiên nhận Quà Bonus cao nhất
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút