Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Ngoi sao Chang vang] (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet - (06/07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (05.07)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Khoe Anh Lanh Qua (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Trợ giá (23.06)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Trợ giá (23.06)

23/06/2022

DzoShop tiếp diễn sự kiện ưu đãi trợ giá hấp dẫn hỗ trợ chiến đấu

 Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ

 Thời gian : (19:00) ngày 23/06 ~ (10:30) ngày 24/06/20222

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► DzoCash tham gia dùng mua sắm vật phẩm.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia đồng thời các quà tặng trợ giá khác nhau và quà tặng bonus.
► DzoCash tham gia mỗi loại quà tặng là độc lập.
► Xem thông tin Auto luyện cấp >>(Long Cang Hồn)<<

 Quà tặng Trợ giá 1 :
- Mua sắm mới bất kỳ từ 200@DzoCash / vật phẩm
  • Tặng 04 Long cang hồn (1 ngày) (Event)
  • Mỗi nhân vật nhận không quá 02 Quà tặng Trợ giá 1
 Quà tặng Trợ giá 2 :
- Mua sắm mới bất kỳ từ 1,300@DzoCash / vật phẩm
  • Tặng 01 Chiêu tài trư (1/1) (4 giờ)
  • Mỗi nhân vật nhận không quá 03 Quà tặng Trợ giá 2
 Quà tặng Bonus :
- Mua sắm từ 04 vật phẩm bất kỳ thỏa điều kiện Sự Kiện
  • Tặng thêm 5,000 điểm Võ hoàng
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Quà tặng trao trực tiếp vào rương hành trang nhân vật
- Điểm võ hoàng cập nhật trực tiếp vào nhân vật, không trao dưới dạng tặng phẩm
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả Sự Kiện
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.
 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.