Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Than Cac Chu] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dich Vu Bao Hiem Cuong Hoa (Dac Biet) (08/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia (08/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ngay Hiep Khach (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (04/08/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dua Top Nhan Thuong (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chien truong Viem Long] Truyen cong Dac biet (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (07.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Siêu Khuyến mãi (30.06)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Siêu Khuyến mãi (30.06)

30/06/2022

Siêu khuyến mãi đặc biệt chỉ diễn ra vào cuối tháng đã xuất hiện !

[Sự Kiện] SIÊU KHUYẾN MÃI

 Thời gian : (11:00) ngày 30/06/2022 ~ (11:00) ngày 01/07/2022 

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên các Hiệp Khách nạp và tiêu sẽ nhận thêm quà HOT

  • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
  • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
  • Mỗi nhân vật có thể tham gia đồng thời nhiều quà tặng khác nhau, ưu tiên quà tặng có giá trị cao hơn.
  • Quà tặng 1 có thể tham gia 1 lần, Quà tặng 2 có thể tham gia 3 lần.
  • DzoCash tham gia mỗi quà tặng là độc lập.

 ☑ Quà tặng 1 : 
 Nạp mới tối thiểu 2,000@DzoCash và Tiêu mới tối thiểu 2,000@DzoCash
     -
 Tặng 01 Dược Thiện Hoàn (1 ngày) (Event)
     - Tặng 01 Tiên dược Vô Phòng Hoàn (12%) (2 giờ)

 ☑ Quà tặng 2 : 
 Nạp mới tối thiểu 5,100@DzoCash và Tiêu mới tối thiểu 5,100@DzoCash
     -
 Tặng 02 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (Event)
     - Tặng 01 Tiên dược Cần Công Hoàn (12%) (2 giờ)

     - Tặng 01 Tiên dược Vô Phòng Hoàn (12%) (2 giờ)

 Lưu ý:
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash riêng biệt trên từng ID con (DZxxx/SNxxx)
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
Nhân vật tham gia là nhân vật mua sắm đầu tiên của ID con tham gia
- Tặng phẩm (Event) khóa giao dịch
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc từ khi kết thúc thời hạn giải đáp kết quả tổng kết
 
Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.