Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Than Cac Chu] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dich Vu Bao Hiem Cuong Hoa (Dac Biet) (08/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia (08/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ngay Hiep Khach (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (04/08/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dua Top Nhan Thuong (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chien truong Viem Long] Truyen cong Dac biet (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (07.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Sự Kiện Đặc Biệt - (06/07)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Sự Kiện Đặc Biệt - (06/07)

06/07/2022

Yulgang Hiệp Khách mang đến ưu đãi nhận thêm khuyến mãi khi mua sắm vật phẩm

undefined hình 2 SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT undefined hình 2 

 Thời gian :

- Bắt đầu : (16:00) ngày 06/07/2022.
- Kết thúc : (06:00) ngày 07/07/2022.

 Đối tượng tham gia : 

- Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Nội dung : 

Trong thời gian trên, các Hiệp Khách khi nạp mới và mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi đặc biệt :

🎁 Gói Quà Tặng 1: Tham gia nạp mới và mua sắm mới đạt mốc 4,400@DzoCash

⇒ Tặng: 02 Chí Tôn Hoả Dương Đơn (1 ngày)(Event) (có thể tham gia 01 lần)

🎁 Gói Quà Tặng 2: Tham gia nạp mới và mua sắm mới đạt mốc 7,000@DzoCash

⇒ Tặng: 03 Chí Tôn Hoả Dương Đơn (1 ngày)(Event) (có thể tham gia 02 lần)

🎁 Gói Quà Tặng 3: Tham gia nạp mới và mua sắm mới đạt mốc 11,000@DzoCash 

⇒ Tặng: 05 Chí Tôn Hoả Dương Đơn (1 ngày)(Event) (có thể tham gia 02 lần)

Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều mốc Quà tặng, ưu tiên nhận Quà tặng cao nhất. Nếu có yêu cầu khác, vui lòng gửi thông tin đến Cổng Hỗ Trợ để được ghi nhận.

Lưu ý
 
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx)
- Cộng dồn @DzoCash tiêu cho 1 nhân vật tham gia duy nhất.
- Nhân vật tham gia là nhân vật mua sắm đầu tiên của ID con tham gia
- Tặng phẩm (Event) khóa giao dịch
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút