Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Than Cac Chu] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dich Vu Bao Hiem Cuong Hoa (Dac Biet) (08/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia (08/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ngay Hiep Khach (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (04/08/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dua Top Nhan Thuong (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chien truong Viem Long] Truyen cong Dac biet (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (07.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Chuỗi Sự Kiện] Hè sôi động cùng KoKo (07.2022)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Chuỗi Sự Kiện] Hè sôi động cùng KoKo (07.2022)

20/07/2022

Khi gà con cất tiếng gáy, mọi điều xấu xa đen đủi đều tan biến !
Yulgang Hiệp Khách tiếp tục mang đến Gà KoKo may mắn


 Chuỗi Sự Kiện HÈ SÔI ĐỘNG CÙNG KOKO

Thời gian : 

- Bắt đầu: (Sau bảo trì) ngày 21/07/2022
- Kết thúc: 
(Trước bảo trì) ngày 18/08/2022


NHIỆM VỤ KHỞI ĐỘNG CHĂM SÓC GÀ KOKO

Tiểu Lệ đang tìm nhân thủ trợ giúp chăm sóc Thần thú nhỏ KoKo

 Giới thiệu : 
Thực hiện nhiệm vụ khởi động để xác nhận kỹ năng chăm sóc gà con !
Nhiệm vụ : Chăm Sóc Gà Koko 
NPC : Tiểu Lệ (Huyền Bột Phái)
- Nhiệm vụ tiến hành 1 lần mỗi ngày

 Nội dung : 
- Các Hiệp Khách đạt cấp độ 10 có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Tiểu Lệ
- Thu thập vật phẩm nhiệm vụ khi luyện cấp với quái cấp độ phù hợp để đổi thưởng

Yêu cầu nhiệm vụ  Phần thưởng 
20 Bánh nhân táo
01 Tài liệu chăm sóc trẻ nhỏ
 


Tài liệu chăm sóc trẻ nhỏ có thể dùng để đổi lấy Gà KoKo (Sự Kiện) từ nhiệm vụ trợ giúp bên dưới


NHIỆM VỤ TRỢ GIÚP GÀ KOKO MAY MẮN

Tiểu Lệ đang tìm nhân thủ trợ giúp Thần thú nhỏ KoKo trưởng thành

 Giới thiệu : 
NPC : Tiểu Lệ (Huyền Bột Phái)
- Nhiệm vụ tiến hành 1 lần duy nhất (trong suốt sự kiện)

Phần thưởng duy trì toàn thời gian Sự Kiện

 Nội dung : 

- Các Hiệp Khách đạt cấp độ 10 có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Tiểu Lệ
- Tiến hành các nhiệm vụ tuần tự theo giai đoạn để chinh phục Chú gà KoKo (Sự Kiện) cao nhất

Giai đoạn Nhiệm vụ  Yêu cầu   Phần thưởng
(1) Gà KoKo may mắn
(cấp 1)
01 Tài liệu chăm sóc trẻ nhỏ  01 Gà KoKo (cấp 1) (Sự Kiện)
Chưa TT : +45% kinh nghiệm
TT1~2 : +40% kinh nghiệm
TT3 : +35% kinh nghiệm
TT4 : +30% kinh nghiệm
TT5 : + 20% kinh nghiệm
(2) Gà KoKo may mắn
(cấp 2)
01 Gà KoKo (cấp 1) (Sự Kiện)
04 Tài liệu chăm sóc trẻ nhỏ
 01 Gà KoKo (cấp 2) (Sự Kiện)
Chưa TT : +50% kinh nghiệm
TT1~2 : +45% kinh nghiệm
TT3 : +40% kinh nghiệm
TT4 : +35% kinh nghiệm
TT5 : + 25% kinh nghiệm
(3) Gà KoKo may mắn
(cấp 3)
01 Gà KoKo (cấp 2) (Sự Kiện)
05 Tài liệu chăm sóc trẻ nhỏ
 01 Gà KoKo (cấp 3) (Sự Kiện)
Chưa TT : +60% kinh nghiệm
TT1~2 : +55% kinh nghiệm
TT3 : +50% kinh nghiệm
TT4 : +45% kinh nghiệm
TT5 : + 35% kinh nghiệm
(4) Gà KoKo may mắn
(cấp 4)
01 Gà KoKo (cấp 3) (Sự Kiện)
05 Tài liệu chăm sóc trẻ nhỏ

 01 Gà KoKo (cấp 4) (Sự Kiện)
Chưa TT : +75% kinh nghiệm, +50% kỹ năng
TT1~2 : +65% kinh nghiệm, +50% kỹ năng
TT3 : +60% kinh nghiệm, +80% kỹ năng
TT4 : +55% kinh nghiệm, +80% kỹ năng
TT5 : +45% kinh nghiệm, +100% kỹ năng


- Gà KoKo mang thay thế cho Thần thú, nhân vật sẽ nhận được hiệu ứng đặc biệt
- Chuỗi nhiệm vụ thăng cấp này chỉ có thể tiến hành 1 lần, trường hợp hủy nhiệm vụ sẽ đồng thời gỡ bỏ Gà KoKo phần thưởng- Ngoài ra, có thể nhận Gà KoKo từ DzoShop với hiệu ứng vượt trội hơn :

Hình ảnh Thần thú  Hiệu ứng 
Chú gà KoKo   Chưa Thăng Thiên : +100% k.nghiệm, +100% kỹ năng 
  Thăng Thiên 1 ~ 2 : +80% k.nghiệm, +80% kỹ năng
  Thăng Thiên 3 : +75% kinh nghiệm
  Thăng Thiên 4 : +70% k.nghiệm, +100 p.thủ quái
  Thăng Thiên 5 : +70% k.nghiệm, +200 p.thủ quái

 

NHIỆM VỤ CHÀO GÀ KOKO MẠNH MẼ

Đã đến lúc mang KoKo trở lại nơi thuộc về Thần thú

 Giới thiệu : 
Nhiệm vụ : Gà KoKo mạnh mẽ
NPC : Tiểu Lệ (Huyền Bột Phái)

- Nhiệm vụ chỉ cần tiến hành 1 lần

 Nội dung : 
- Các Hiệp Khách đạt cấp độ 10 có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Tiểu Lệ
- Mang theo 01 trong 02 Thần thú sau giao lại cho Tiểu Lệ

  •  Chú gà KoKo 
  •  Chú gà KoKo (cấp 4) (Sự Kiện)


 Phần thưởng : điểm kinh nghiệm theo cấp độ nhân vật

 

 Lưu ý :
- Không thể hoàn thành nhiệm vụ khi đang mang Thần Thú Gà KoKo
- Các Thần thú Gà KoKo sẽ gỡ bỏ (thu hồi) khi kết thúc Sự Kiện
- Gà KoKo thay thế cho Thần thú nhưng không thể tăng cường, tiến hóa, phong ấn, giao dịch
- Gà KoKo có thể ký gửi tại kho Thần thú

 

CHÚC CÁC HIỆP KHÁCH CÓ NHỮNG TRẢI NGHIỆM THẬT VUI
 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.