Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Than Cac Chu] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dich Vu Bao Hiem Cuong Hoa (Dac Biet) (08/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia (08/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ngay Hiep Khach (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (04/08/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dua Top Nhan Thuong (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chien truong Viem Long] Truyen cong Dac biet (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (07.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Chiến trường Viêm Long] Truyền công Đặc biệt (07.2022)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Chiến trường Viêm Long] Truyền công Đặc biệt (07.2022)

25/07/2022

Yulgang Hiệp Khách tiếp tục mang đến quà tặng trải đặc biệt
!! Mừng Phiên bản mới Đại chiến Viêm Long Trận

 Sự Kiện TRUYỀN CÔNG ĐẶC BIỆT

 Đối tượng tham gia 

- Toàn bộ các máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thời gian

- Bắt đầu : ngày 25/07/2022
- Kết thúc : (23:59) ngày 08/08/2022

 Thể lệ tham gia

Trong thời gian Sự Kiện, nhân vật đạt cấp độ yêu cầu và có báo danh sẽ nhận được truyền công đặc biệt :
      - Yêu cầu 1 : nhân vật tham gia đã chuyển chức Thăng Thiên 3
      - Yêu cầu 2 : thăng cấp theo yêu cầu quà tặng
      - Yêu cầu 3 : nhân vật có thoát game sau khi thăng cấp
      - Yêu cầu 4 : like bài viết Sự Kiện của FanPage
      - Yêu cầu 5 : báo danh tại Cổng hỗ trợ theo mẫu trong thời gian Sự Kiện

 Mẫu báo danh tham gia 
 • Tham gia Truyền công đặc biệt
 • Tên nhân vật
 • Máy chủ
 • Cấp độ nhân vật khi hoàn thành thứ thách
 • Thời gian đạt cấp độ nêu trên
 • Chấp nhận quyết định của BTC
 Quà tặng Sự Kiện

- Thông tin quà tặng :

 • Chỉ tăng cấp độ, không chuyển chức nhân vật
 • Không thay đổi các thông tin khác của nhân vật ngoài cấp độ nhân vật như võ công, khí công ...
 • Không thay đổi các thông tin khác của trang bị nhân vật
 • ......
Quà tặng :
 • Đạt cấp độ từ 131 ~ 132 : tăng 2 cấp độ, tối đa sau nhận là 133 (áp dụng cho máy chủ Địa Hỏa Môn) 
 • Đạt cấp độ từ 135 ~ 139 : tăng 5 cấp độ, tối đa sau nhận là 140 (áp dụng cho máy chủ Địa Hỏa Môn)
 • Đạt cấp độ từ 137 ~ 139 : tăng 3 cấp độ, tối đa sau nhận là 140 (áp dụng cho cụm máy chủ còn lại)
    
Lưu ý: 
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Không báo danh xem như không tham gia Sự Kiện
- Thông tin nhân vật không tồn tại sẽ bị loại
- Thông tin nhân vật không thoát game như hướng dẫn xem như không tham gia Sự Kiện
- Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 quà tặng có giá trị cao nhất từ Sự Kiện, không cộng dồn
- Quà tặng không hỗ trợ chuyển nhân vật nhận thưởng hoặc quy đổi thành tặng phẩm khác

- Quà tặng hỗ trợ trực tiếp cho nhân vật, không hỗ trợ dưới dạng tặng phẩm
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng


! THĂNG 140 CÙNG CHIẾN TRƯỜNG MỚI !


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.