Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (22/02/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Pha Kich Phu (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) So Co La Trang (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Đặc Biệt (11/08)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Đặc Biệt (11/08)

11/08/2022

Ưu đãi ngập tràn quà tặng khi tham gia mua sắm tại DzoShop !!

Sự Kiện QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT

 Thời gian sự kiện:

Bắt đầu: (10:00) ngày 11/08/2022.

Kết thúc: (10:00) ngày 12/08/2022.

 Đối tượng tham gia:

- Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung:

Trong thời gian trên khi nạp và tiêu mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi :

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà
1

Nạp và tiêu mới 500@DzoCash

01 Kim Long Chỉ Thêu (1 ngày) (Event)
2

Nạp và tiêu mới 7,000@DzoCash

01 Thúy Ngọc Phù (Phòng ngự) (Chân)
3

Nạp và tiêu mới 11,000@DzoCash

02 Thúy Ngọc Phù (Phòng ngự) (Chân)
4 Nạp và tiêu mới 21,000@DzoCash

04 Thúy Ngọc Phù (Phòng ngự) (Chân)
01 Phúc Vận Phù (25%)

(Ưu đãi 2-3-4 có thể nhận 03 lần, ưu đãi 1 có thể nhận 01 lần, ưu tiên nhận ưu đãi cao nhất)

Lưu ý:
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.

- Cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).
- Cộng dồn @DzoCash tiêu cho 1 nhân vật tham gia duy nhất của ID con.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.