Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đánh Tráo Vật Phẩm (25/08)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Đánh Tráo Vật Phẩm (25/08)

25/08/2022

Cơ hội sở hữu Thần thú (Tiểu Bạch Hùng) cùng vô vàn ưu đãi với Yulgang Hiệp Khách!

 Sự kiện ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM

 

 Đối tượng tham gia: Tất cả các máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Thời gian: (15:30) ngày 25/08/2022 ~ (13:00) ngày 26/08/2022.

 Thể lệ tham gia:
- Trong thời gian trên các Hiệp Khách có cơ hội sở hữu thần thú đặc biệt:

  • Đặt vật phẩm tại ô 1 ~ 10 kho riêng để tham gia đánh tráo.
  • Vật phẩm dùng đánh tráo sẽ được thu hồi và trao vật phẩm sau đánh tráo.
  • Thông tin >>(Thần thú Tiểu Bạch Hùng)<<
  • Quà tặng sẽ thu hồi khi đến hạn.
- Điều kiện đánh tráo: 
  • Nạp mới 3,000@DzoCash.
  • Mua sắm mới từ DzoShop vật phẩm dùng đánh tráo: 01 Gương Huyền Ma (Lớn).
  • Vật phẩm nhận sau đánh tráo: 01 Thần thú Tiểu Bạch Hùng (khóa).
 

Thần thú có thời hạn sử dụng là 14 ngày và sẽ được thu hồi
(Đặt thần thú tại rương hành trang để thu hồi khi đến hạn)

Lưu ý:

- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Cộng dồn DzoCash tham gia cho cùng ID con (DZxxx / SNxxx).
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Nhân vật tham gia là nhân vật mua sắm đầu tiên của ID con tham gia.
- Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 thần thú.
- Không đặt vật phẩm theo yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.

- Tham gia ngoài thời gian sự kiện xem như không tham gia Sự Kiện.
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả tổng kết.

Nếu các Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.