Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (22/02/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Pha Kich Phu (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) So Co La Trang (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Bùng Nổ Cường Hóa (07/09)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Bùng Nổ Cường Hóa (07/09)

07/09/2022

Nhằm hỗ trợ cho các Hiệp khách rút ngắn khoảng cách, thỏa sức chiến đấu
Tiếu ca trở lại với quà tặng cường hóa đặc biệt

 [Sự Kiện] BÙNG NỔ CƯỜNG HÓA

 Thời gian Sự Kiện: 

- Bắt đầu: (10:00) ngày 07/09/2022.
- Kết thúc: (10:00) ngày 08/09/2022.

 Đối tượng tham gia: 

Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.
- Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều ưu đãi khác nhau.
- Mỗi trang bị tham gia duy nhất 1 lần mỗi ưu đãi và có thể tham gia đồng thời nhiều ưu đãi.
- Áp dụng cho trang bị bất kỳ, không phân biệt trang bị thông thường, võ huân, phục ma động.
- Áp dụng cho vũ khí, y phục, hộ thủ, ủng. Không bao gồm trang sức, áo choàng, nội giáp, môn phái phục, thần thú.

 Thể lệ tham gia:

Trong thời gian sự Kiện có thể trao đổi các vật phẩm cần thu hồi để nhận lấy ưu đãi tương ứng:

Ưu đãi Vật phẩm thu hồi Phần quà

1

03 Bùa thủy tinh (vũ khí)

01 Ưu đãi cường hóa từ cấp bất kỳ lên +8

2

04 Thúy ngọc phù (vũ khí)[Chân]
hoặc 08 Bùa thủy tinh (vũ khí)

01 Ưu đãi cường hóa trang bị +1 (tối đa +9)

3

08 Thúy ngọc phù (vũ khí)[Chân]
hoặc 16 Bùa thủy tinh (vũ khí)

01 Ưu đãi cường hóa trang bị +1 (tối đa +10)

4

14 Thúy ngọc phù (vũ khí)[Chân]
hoặc 28 Bùa thủy tinh (vũ khí)

01 Ưu đãi cường hóa trang bị +1 (tối đa +11)
(áp dụng trang bị cấp 130 trở lên)

5

25 Thúy ngọc phù (vũ khí)[Chân]
hoặc 50 Bùa thủy tinh (vũ khí)

01 Ưu đãi cường hóa trang bị +1 (tối đa +12)
(áp dụng trang bị cấp 130 trở lên)

 
 Đăng ký:

Hiệp Khách chuẩn bị trang bị nhận ưu đãi theo thứ tự ở túi hành trang và vật phẩm thu hồi để theo thứ tự ở kho chung nhân vật.

Hiệp Khách gửi yêu cầu hỗ trợ để báo danh nhận ưu đãi trong thời gian Sự Kiện:

 Báo danh tại >>Cổng hỗ trợ<< theo mẫu:

♦♦ Mẫu đăng ký tham gia Sự Kiện:

   • Tham gia Bùng Nổ Cường Hóa (07/09)
   • Ưu đãi muốn tham gia
   • ID con
   • Tên nhân vật
   • Máy chủ
   • Tên & Chỉ số trang bị nhận ưu đãi, vị trí đặt trang bị
   • Ảnh chụp chi tiết Trang bị nhận ưu đãi (rê trỏ chuột để hiển thị đầy đủ thuộc tính)

  Trao giải:

► Trang bị tham gia là trang bị đã đăng ký theo đúng quy định cùng hoàn thành yêu cầu đặt ra.
► Thời hạn trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc tính từ khi cung cấp đầy đủ thông tin.
► Đối với trang bị có chỉ số ULPT là số lẻ thì áp dụng hỗ trợ theo quy tắc sau:

  • 1 dòng ULPT lẻ: 1 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
  • 2 dòng ULPT lẻ: 1 dòng tăng ULPT thay đổi thành chẵn, 1 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
  • 3 dòng ULPT lẻ: 1 dòng tăng ULPT thay đổi thành chẵn, 2 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
  • 4 dòng ULPT lẻ: 2 dòng tăng ULPT thay đổi thành chẵn, 2 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
Lưu ý
 
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Không báo danh, không đặt vật phẩm, tham gia ngoài thời gian xem như không tham gia Sự Kiện.

- Yêu cầu chụp ảnh bằng chức năng game   link hướng dẫn
- Ảnh tham gia cần hiện đầy đủ thông tin của Mẫu đăng ký, bao gồm các thông tin ngoài hình ảnh.
- Trang bị nhận ưu đãi do nhân vật tự chuẩn bị.
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn báo danh.
 
Nếu các Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.