Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Xa] (12.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/11/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Mung Giang Sinh - Nam Moi (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (11.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (11.2023)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Mừng Sinh Nhật] Đại Khuyến Mãi (07/10)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Mừng Sinh Nhật] Đại Khuyến Mãi (07/10)

07/10/2022

Tiếp tục chuỗi sự kiện hấp dẫn mừng sinh nhật Yulgang Hiệp Khách 4 TUỔI

[Mừng Sinh Nhật] ĐẠI KHUYẾN MÃI Sự kiện ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM

 Đối tượng tham gia: Tất cả các máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Thời gian: (10:30) ngày 07/10/2022 ~ (15:00) ngày 07/10/2022.

 Thể lệ tham gia:
- Trong thời gian trên các Hiệp Khách có cơ hội sở hữu thần thú đặc biệt:

 • Đặt vật phẩm tại ô 2 rương hành trang để tham gia đánh tráo.
 • Vật phẩm dùng đánh tráo sẽ được thu hồi và trao vật phẩm sau đánh tráo.
 • Thông tin >>(Thần thú Tiểu Bạch Hùng)<<
 • Quà tặng sẽ thu hồi khi đến hạn.
- Điều kiện đánh tráo: 
 • Nạp mới 500@DzoCash.
 • Vật phẩm dùng đánh tráo: 01 Phi Mộng. (Thần thú Phi Mộng không thể giao dịch)
 • Vật phẩm nhận sau đánh tráo: 01 Thần thú Tiểu Bạch Hùng (khóa).

Thần thú có thời hạn sử dụng đến (23:59) ngày 19/10/2022 và sẽ được thu hồi
(Đặt thần thú tại rương hành trang để thu hồi khi đến hạn)

Lưu ý:

- Cộng dồn DzoCash tham gia cho cùng ID con (DZxxx / SNxxx).
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 thần thú.
- Không đặt vật phẩm theo yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện.

- Tham gia ngoài thời gian sự kiện xem như không tham gia Sự Kiện.
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả tổng kết.
 


 Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ

 Thời gian: 

- Bắt đầu: (10:30) ngày 07/10/2022.
- Kết thúc: (10:00) ngày 08/10/2022.

 Đối tượng tham gia:

- Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung:

Trong thời gian trên, các Hiệp Khách khi mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi đặc biệt:

Quà tặng Yêu cầu Phần quà
1 Mua sắm mới 05 vật phẩm cùng loại Tặng 03 vật phẩm cùng loại đã mua

(Không giới hạn số lượng tham gia)


Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Siêu Khuyến Mãi Đặc Biệt - 10/05 hình 3Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
Mỗi IDcon (DZOxxx / SNxxx ) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.

Chỉ cộng dồn @DzoCash tiêu của nhân vật tham gia trên ID con.
Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.

- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thắc mắc kết quả Sự kiện.

 


 [Sự Kiện] BÙNG NỔ CƯỜNG HÓA

 Thời gian Sự Kiện: 

- Bắt đầu: (10:30) ngày 07/10/2022.
- Kết thúc: (10:00) ngày 08/10/2022.

 Đối tượng tham gia: 

Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.
- Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều ưu đãi khác nhau.
- Mỗi trang bị tham gia duy nhất 1 lần mỗi ưu đãi và có thể tham gia đồng thời nhiều ưu đãi.
- Áp dụng cho trang bị bất kỳ, không phân biệt trang bị thông thường, võ huân, phục ma động.
- Áp dụng cho vũ khí, y phục, hộ thủ, ủng. Không bao gồm trang sức, áo choàng, nội giáp, môn phái phục, thần thú.

 Thể lệ tham gia:

Trong thời gian sự Kiện có thể trao đổi các vật phẩm cần thu hồi để nhận lấy ưu đãi tương ứng:

Ưu đãi
Vật phẩm thu hồi
Phần quà
1
03 -> 02 Bùa thủy tinh (vũ khí)
01 Ưu đãi cường hóa từ cấp bất kỳ lên +8
2
08 -> 07 Bùa thủy tinh (vũ khí)
hoặc
04 -> 03 Thúy ngọc phù (vũ khí)[Chân]
01 Ưu đãi cường hóa trang bị +1 (tối đa +9)
3
16 -> 15 Bùa thủy tinh (vũ khí)
hoặc
08 -> 07 Thúy ngọc phù (vũ khí)[Chân]
01 Ưu đãi cường hóa trang bị +1 (tối đa +10)
4
28 -> 20 Bùa thủy tinh (vũ khí)
hoặc
14 -> 10 Thúy ngọc phù (vũ khí)[Chân]
01 Ưu đãi cường hóa trang bị +1 (tối đa +11)
(áp dụng trang bị cấp 130 trở lên)
5
50 -> 40 Bùa thủy tinh (vũ khí)
hoặc
25-> 20 Thúy ngọc phù (vũ khí)[Chân]
01 Ưu đãi cường hóa trang bị +1 (tối đa +12)
(áp dụng trang bị cấp 130 trở lên)
 
 Đăng ký:

Hiệp Khách chuẩn bị trang bị nhận ưu đãi theo thứ tự ở túi hành trang và vật phẩm thu hồi để theo thứ tự ở kho chung nhân vật.

Hiệp Khách gửi yêu cầu hỗ trợ để báo danh nhận ưu đãi trong thời gian Sự Kiện:

 Báo danh tại >>Cổng hỗ trợ<< theo mẫu:

♦♦ Mẫu đăng ký tham gia Sự Kiện:

   • Tham gia Bùng Nổ Cường Hóa (07/10)
   • Ưu đãi muốn tham gia
   • ID con
   • Tên nhân vật
   • Máy chủ
   • Tên & Chỉ số trang bị nhận ưu đãi, vị trí đặt trang bị
   • Ảnh chụp chi tiết Trang bị nhận ưu đãi (rê trỏ chuột để hiển thị đầy đủ thuộc tính)

  Trao giải:

​► Trang bị tham gia là trang bị đã đăng ký theo đúng quy định cùng hoàn thành yêu cầu đặt ra.
► Thời hạn trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc tính từ khi cung cấp đầy đủ thông tin.
► Đối với trang bị có chỉ số ULPT là số lẻ thì áp dụng hỗ trợ theo quy tắc sau:

 • 1 dòng ULPT lẻ: 1 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
 • 2 dòng ULPT lẻ: 1 dòng tăng ULPT thay đổi thành chẵn, 1 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
 • 3 dòng ULPT lẻ: 1 dòng tăng ULPT thay đổi thành chẵn, 2 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
 • 4 dòng ULPT lẻ: 2 dòng tăng ULPT thay đổi thành chẵn, 2 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
Lưu ý
 
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Không báo danh, không đặt vật phẩm, tham gia ngoài thời gian xem như không tham gia Sự Kiện.

- Yêu cầu chụp ảnh bằng chức năng game   link hướng dẫn
- Ảnh tham gia cần hiện đầy đủ thông tin của Mẫu đăng ký, bao gồm các thông tin ngoài hình ảnh.
- Trang bị nhận ưu đãi do nhân vật tự chuẩn bị.
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn báo danh.
 
Nếu các Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.