Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (22/02/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Pha Kich Phu (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) So Co La Trang (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Sự Kiện Đặc Biệt (17/10)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Sự Kiện Đặc Biệt (17/10)

17/10/2022

Yulgang Hiệp Khách mang đến quà tặng khủng khi tham gia mua sắm tại DzoShop !

 Sự Kiện ĐẶC BIỆT

⏰ Thời gian: (10:00) ngày 17/10/2022 ~ (10:00) ngày 18/10/2022

🔰  Đối tượng tham gia: Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

🔰  Nội dung:

Trong thời gian diễn ra, các Hiệp Khách khi nạp mới và mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi

 Hỏa Long Châu (yêu cầu cấp 140 trở lên)

Quà bonus Yêu cầu Phần quà
1
Nạp mới và tiêu mới 11,000@Dzocash
1 bộ 5 món Hỏa Long Châu (Thường)
không bao gồm nội giáp
2
Nạp mới và tiêu mới 31,200@Dzocash
3 bộ 6 món Hỏa Long Châu (Thường)
bao gồm cả nội giáp

(Mỗi quà bonus có thể tham gia 3 lần, ưu tiên nhận quà bonus cao nhất)

 Huyễn Ảnh Châu (yêu cầu cấp 110 trở lên)

Quà bonus Yêu cầu Phần quà
1
Nạp mới và tiêu mới 7,700@Dzocash
1 bộ 5 món Huyễn Ảnh Châu (Thường)
không bao gồm nội giáp
2
Nạp mới và tiêu mới 20,880@Dzocash
3 bộ 6 món Huyễn Ảnh Châu (Thường)
bao gồm cả nội giáp

(Mỗi quà bonus có thể tham gia 3 lần, ưu tiên nhận quà bonus cao nhất)

Có thể tham gia cả Hỏa Long Châu và Huyễn Ảnh Châu.

Giới thiệu trang bị Bảo Địa Châu: >>chi tiết<<

Nâng cấp trang bị Bảo Địa Châu: >>chi tiết<<

 Mẫu báo danh tham gia gửi về trang hỗ trợ:

  • Tham gia Sự Kiện Đặc Biệt (17/10)
  • Tên nhân vật
  • Máy chủ
  • Loại Bảo Địa Châu tham gia: Hỏa Long Châu/Huyễn Ảnh Châu
  • Mốc quà bonus tham gia
  • Chấp nhận ưu tiên tính @Dzocash cho sự kiện này.

 Lưu ý:

- Sự Kiện áp dụng cho Dzocash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Cộng dồn @Dzocash nạp trên cùng ID con (DZxxx / SNxxx).
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @Dzocash đầu tiên của ID con tham gia.
- Chỉ cộng dồn @Dzocash tiêu của nhân vật tham gia trên ID con.
- Tặng phẩm (Event) khóa giao dịch.
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc Kết Quà Sự Kiện.

Nếu các Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp.


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.