Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Đặc Biệt (07/11)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Đặc Biệt (07/11)

07/11/2022


 Sự Kiện QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT

 Thời gian sự kiện: 

Bắt đầu: (10:00) ngày 07/11/2022.

Kết thúc: (10:00) ngày 08/11/2022.

 Đối tượng tham gia:

- Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung:

Trong thời gian sự kiện khi nạp và mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi:

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà
1

Nạp và tiêu mới 1,300@DzoCash

Chiêu Tài Trư (1)
2

Nạp và tiêu mới 5,500@DzoCash

Chiêu Tài Trư (5) x01

Yêu Hóa Ma Võ Kẹo [PK] x01

3

Nạp và tiêu mới 10,000@DzoCash

Chiêu Tài Trư (5) x02

Yêu Hóa Ma Võ Kẹo [PK] x03

(mỗi ưu đãi có thể nhận 5 lần, ưu tiên tính mốc ưu đãi cao)

Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- DzoCash tham gia mỗi Ưu đãi là độc lập.
- Cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).
- Cộng dồn @Dzocash tiêu cho 1 nhân vật tham gia duy nhất.
- Nhân vật nhận quà là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia.

- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện.
 
Nếu các Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.