Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Hào Hiệp Cốc] Trải nghiệm 14 ngàyTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Hào Hiệp Cốc] Trải nghiệm 14 ngày

12/11/2022

Mừng máy chủ mới ra mắt cùng hoạt động trải nghiệm 14 ngày !!

 Sự Kiện TRẢI NGHIỆM 14 NGÀY

 Đối tượng tham gia : áp dụng cho máy chủ mới Hào Hiệp Cốc

 Nội dung sự kiện

Trong thời gian Sự Kiện, Yulgang Hiệp Khách sẽ ngẫu nhiên cập nhật quà tặng trải nghiệm mỗi tuần :

 • Tuần 1 : (sau bảo trì) ngày 14/11/2022 ~ (23:59) ngày 20/11/2022
 • Tuần 2 : (00:00) ngày 21/11/2022 ~ (23:59) ngày 27/11/2022

 Thể lệ tham gia Tuần 1 :

Trong thời gian Sự Kiện, người chơi có đăng ký trải nghiệm hợp lệ sẽ nhận được tặng phẩm trải nghiệm miễn phí :

QUÀ TẶNG TRẢI NGHIỆM 1

- Thời gian sự kiện : ngày 15/11/2022 ~ (10:00) ngày 17/11/2022

- Quà tặng trải nghiệm :

 • 01 Long Cang Hồn (7 ngày) (EV) : dành cho 100 nhân vật đạt cấp 15 đăng ký sớm nhất
 • 01 Long Cang Hồn (1 ngày) (EV) : dành cho các nhân vật đăng ký còn lại

- Nội dung đăng ký trải nghiêm : truy cập >>link đăng ký<<

 • Quà tặng 7 ngày : mã quà
 • Quà tặng 1 ngày : trao quà từ hệ thống

QUÀ TẶNG TRẢI NGHIỆM 2

- Thời gian sự kiện : ngày 16/11/2022 ~ (23:59) ngày 18/11/2022

- Quà tặng trải nghiệm : 

 • 01 Rương (Khuyên Cửu Thiên - Thủ) (EV) : dành cho 40 nhân vật đạt cấp 70 đăng ký sớm nhất
 • Cấp độ sử dụng quà tặng : cấp 1 ~ 110

- Nội dung đăng ký trải nghiêm : truy cập >>link đăng ký<<

 • Quà tặng : mã quà

 Thể lệ tham gia Tuần 2 :

Trong thời gian Sự Kiện, người chơi có đăng ký trải nghiệm hợp lệ sẽ nhận được tặng phẩm trải nghiệm miễn phí :

QUÀ TẶNG TRẢI NGHIỆM 3

- Thời gian sự kiện : (12:00) ngày 27/11/2022 ~ (12:00) ngày 28/11/2022

- Quà tặng trải nghiệm : 01 BHCH phòng cụ (+7) : dành cho 30 nhân vật chuyển chức 4 trở lên đăng ký sớm nhất

- Nội dung đăng ký trải nghiêm : tại bài sự kiện Fanpage theo mẫu :

 • Tên nhân vật
 • Máy chủ
 • Tham gia Quà tặng Trải nghiệm 3

- Mô tả :

 • Quà áp dụng cho phòng cụ gồm : Y phục, Hộ thủ, Ủng (trang bị thông thường, PMĐ)
 • Quà áp dụng cùng cấp độ, hệ phái, giới tính nhân vật tại thời điểm nhận thưởng
 • Hướng dẫn nhận thưởng cập nhật khi kết thúc thời hạn giải đáp kết quả đăng ký trải nghiệm

QUÀ TẶNG TRẢI NGHIỆM 4

- Thời gian sự kiện : ngày 05/12/2022 ~ (10:00) ngày 07/12/2022

 Thể lệ Quà tặng Trải nghiệm bất ngờ :

- Quà tặng trải nghiệm : mở lại thời gian nhận quà của Quà tặng trải nghiệm 1, 2, 3

- Đối tượng :

- Quà tặng trao theo hệ thống (không phải mã quà đã hết hạn) :

 • Trải nghiệm 101 Long Cang Hồn (7 ngày) (EV) : dành cho 57 nhân vật hợp lệ chưa nhận quà
 • Trải nghiệm 201 Rương (Khuyên Cửu Thiên - Thủ) (EV) : dành cho 30 nhân vật hợp lệ chưa nhận quà
 • Trải nghiệm 301 BHCH phòng cụ (+7) : dành cho 30 nhân vật chuyển chức 4 trở lên đăng ký sớm nhất
    
Lưu ý: 
- Mỗi lượt đăng ký chỉ tham gia cho 1 ID con
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật

- Thông tin nhân vật không tồn tại sẽ bị loại
- Thông tin nhân vật không thoát game như hướng dẫn xem như không tham gia Sự Kiện
- Bài tham gia đã qua chỉnh sửa hoặc ngoài thời gian Sự Kiện là không hợp lệ
- Bài tham gia đăng lồng ghép vào nội dung bình luận bất kỳ là không hợp lệ
- Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 phần quà từ mỗi quà tặng trải nghiệm
- Quà tặng không hỗ trợ chuyển nhân vật nhận thưởng hoặc quy đổi thành tặng phẩm khác

- Quà tặng từ Sự Kiện ngẫu nhiên là mã quà hoặc tặng phẩm theo nội dung từng sự kiện
- Quà tặng từ Sự Kiện không thể giao dịch
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc khi kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện
 


! TRẢI NGHIỆM NHẬN QUÀ DỄ DÀNG CÙNG YULGANG HIỆP KHÁCH !


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.