Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [May Chu Moi] Hao Hiep Coc - (11/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Goi VIP Tan Thu (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Hoc Vien Luot Song] (12.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Trai nghiem 14 ngay
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Dua TOP Than thu (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu thi Thoi trang] mung May chu moi (03.12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Dua TOP Chien Than (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Dac Biet Cuoi Tuan (02/12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [An Pham Gioi Han] Combo Lich Mung Nam Moi 2023 (25/11)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Combo Lich Quy 1/2023
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (12.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Qua Tang Tan Thu (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Qua tang Kinh nghiem danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (01/12/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Kinh Nghiem Ho Tro (12.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Uu Dai Kenh VIP (12.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (12.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Hào Hiệp Cốc] Trải nghiệm 14 ngàyTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Hào Hiệp Cốc] Trải nghiệm 14 ngày

12/11/2022

Mừng máy chủ mới ra mắt cùng hoạt động trải nghiệm 14 ngày !!

 Sự Kiện TRẢI NGHIỆM 14 NGÀY

 Đối tượng tham gia : áp dụng cho máy chủ mới Hào Hiệp Cốc

 Nội dung sự kiện

Trong thời gian Sự Kiện, Yulgang Hiệp Khách sẽ ngẫu nhiên cập nhật quà tặng trải nghiệm mỗi tuần :

 • Tuần 1 : (sau bảo trì) ngày 14/11/2022 ~ (23:59) ngày 20/11/2022
 • Tuần 2 : (00:00) ngày 21/11/2022 ~ (23:59) ngày 27/11/2022

 Thể lệ tham gia Tuần 1 :

Trong thời gian Sự Kiện, người chơi có đăng ký trải nghiệm hợp lệ sẽ nhận được tặng phẩm trải nghiệm miễn phí :

QUÀ TẶNG TRẢI NGHIỆM 1

- Thời gian sự kiện : ngày 15/11/2022 ~ (10:00) ngày 17/11/2022

- Quà tặng trải nghiệm :

 • 01 Long Cang Hồn (7 ngày) (EV) : dành cho 100 nhân vật đạt cấp 15 đăng ký sớm nhất
 • 01 Long Cang Hồn (1 ngày) (EV) : dành cho các nhân vật đăng ký còn lại

- Nội dung đăng ký trải nghiêm : truy cập >>link đăng ký<<

 • Quà tặng 7 ngày : mã quà
 • Quà tặng 1 ngày : trao quà từ hệ thống

QUÀ TẶNG TRẢI NGHIỆM 2

- Thời gian sự kiện : ngày 16/11/2022 ~ (23:59) ngày 18/11/2022

- Quà tặng trải nghiệm : 

 • 01 Rương (Khuyên Cửu Thiên - Thủ) (EV) : dành cho 40 nhân vật đạt cấp 70 đăng ký sớm nhất
 • Cấp độ sử dụng quà tặng : cấp 1 ~ 110

- Nội dung đăng ký trải nghiêm : truy cập >>link đăng ký<<

 • Quà tặng : mã quà

 Thể lệ tham gia Tuần 2 :

Trong thời gian Sự Kiện, người chơi có đăng ký trải nghiệm hợp lệ sẽ nhận được tặng phẩm trải nghiệm miễn phí :

QUÀ TẶNG TRẢI NGHIỆM 3

- Thời gian sự kiện : (12:00) ngày 27/11/2022 ~ (12:00) ngày 28/11/2022

- Quà tặng trải nghiệm : 01 BHCH phòng cụ (+7) : dành cho 30 nhân vật chuyển chức 4 trở lên đăng ký sớm nhất

- Nội dung đăng ký trải nghiêm : tại bài sự kiện Fanpage theo mẫu :

 • Tên nhân vật
 • Máy chủ
 • Tham gia Quà tặng Trải nghiệm 3

- Mô tả :

 • Quà áp dụng cho phòng cụ gồm : Y phục, Hộ thủ, Ủng (trang bị thông thường, PMĐ)
 • Quà áp dụng cùng cấp độ, hệ phái, giới tính nhân vật tại thời điểm nhận thưởng
 • Hướng dẫn nhận thưởng cập nhật khi kết thúc thời hạn giải đáp kết quả đăng ký trải nghiệm

QUÀ TẶNG TRẢI NGHIỆM 4

- Thời gian sự kiện : công bố sau

- Quà tặng trải nghiệm : công bố sau

 Thể lệ Quà tặng Trải nghiệm bất ngờ :

Công bố ngẫu nhiên trước ngày 30/12/2022

 Mô tả tặng phẩm : 

 • Thông tin chung click >>xem thông tin<<
 • Khuyên Cửu Thiên - Thủ : +3 k.công, 20 p.ngự (20 ngày)
    
Lưu ý: 
- Mỗi lượt đăng ký chỉ tham gia cho 1 ID con
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật

- Thông tin nhân vật không tồn tại sẽ bị loại
- Thông tin nhân vật không thoát game như hướng dẫn xem như không tham gia Sự Kiện
- Bài tham gia đã qua chỉnh sửa hoặc ngoài thời gian Sự Kiện là không hợp lệ
- Bài tham gia đăng lồng ghép vào nội dung bình luận bất kỳ là không hợp lệ
- Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 phần quà từ mỗi quà tặng trải nghiệm
- Quà tặng không hỗ trợ chuyển nhân vật nhận thưởng hoặc quy đổi thành tặng phẩm khác

- Quà tặng từ Sự Kiện ngẫu nhiên là mã quà hoặc tặng phẩm theo nội dung từng sự kiện
- Quà tặng từ Sự Kiện không thể giao dịch
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc khi kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện
 


! TRẢI NGHIỆM NHẬN QUÀ DỄ DÀNG CÙNG YULGANG HIỆP KHÁCH !


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.