Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (23/05/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Kinh Nghiem - Thang 05 (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Dịch Vụ Bảo Hiểm Cường Hóa (Đặc Biệt) (23/11)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Dịch Vụ Bảo Hiểm Cường Hóa (Đặc Biệt) (23/11)

23/11/2022

Cơ hội cường hóa vật phẩm có bảo hiểm tại Yulgang Hiệp Khách.

 Sự Kiện BẢO HIỂM CƯỜNG HÓA

 Thời gian sự kiện: 

Bắt đầu: (10:00) ngày 23/11/2022.
Kết thúc: (10:00) ngày 24/11/2022.

 Đối tượng tham gia:

- Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

  Nội dung:

Trong thời gian sự kiện khi cường hóa trang bị thất bại có thể gửi đăng ký hỗ trợ phục hồi và chuẩn bị vật phẩm theo yêu cầu để được hỗ trợ phục hồi về mốc cường hóa trước khi thất bại:

Bảo Hiểm Vật phẩm thu hồi Phần quà
1 01 Bùa thủy tinh (vũ khí) 01 Bảo hiểm cường hóa tối đa +7
2 02 Bùa thủy tinh (vũ khí) 01 Bảo hiểm cường hóa tối đa +8
3 04 Bùa thủy tinh (vũ khí) 01 Bảo hiểm cường hóa tối đa +9
4 05 Bùa thủy tinh (vũ khí) 01 Bảo hiểm cường hóa tối đa +10
5 08 Bùa thủy tinh (vũ khí) 01 Bảo hiểm cường hóa tối đa +11
6 10 Bùa thủy tinh (vũ khí) 01 Bảo hiểm cường hóa tối đa +12


  Đăng ký:

✪ Các Hiệp Khách tham gia quà Bảo Hiểm Cường Hóa báo danh qua cổng hỗ trợ Yulgang Hiệp Khách theo mẫu trong thời gian sự kiện:

- Tên nhân vật:
- Máy chủ:
- Trang bị tham gia:

(ví dụ: Trung Nguyên Ngũ Hành Thương (đã mất) -Cường hóa thất bại lúc 19:00 ngày 23/11, Trung Nguyên Ngũ Hành Thương (thay thế) ở slot 1  - Bảo hiểm 1)
- Hình ảnh 1:  Hình ảnh vật phẩm trước khi cường hóa chụp tại kho riêng của nhân vật tham gia.
Hình ảnh 2:  Hình ảnh vật phẩm sau khi cường hóa thất bại có hiển thị thông báo cường hóa thất bại.
(Hình ảnh trước và sau khi cường hóa thất bại trỏ chuột hiển thị thông tin vật phẩm, nếu trang bị mất do cường hóa thì chụp thêm hình ảnh trang bị thay thế)

 

► Đặt tại kho riêng theo thứ tự đăng ký, tính từ ô đầu tiên: Bắt đầu là trang bị, tiếp đến là vật phẩm thu hồi.
► Đối với trang bị phong ấn của các nhân vật đặc biệt: đặt theo thứ tự từ ô đầu tiên trong túi hành trang.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều mốc Bảo Hiểm Cường Hóa.
► Trang bị cường hóa thất bại nhận bảo hiểm do chính nhân vật đăng ký tham gia trực tiếp cường hóa thất bại trong thời gian sự kiện
► Trong trường hợp cường hóa thất bại dẫn đến mất vật phẩm thì cần chuẩn bị trang bị tương tự và ghi rõ
► Trang bị đăng ký bao gồm Vũ Khí, Y Phục, Hộ Thủ, Ủng. Không bao gồm trang sức, áo choàng, nội giáp, môn phái phục, thần thú.
► Không giới hạn trang bị phải theo cấp độ, giới tính, thế lực, môn phái của nhân vật tham gia.
► Yêu cầu chụp ảnh bằng chức năng game   link hướng dẫn

  Trao giải:

​► Ưu tiên tính mốc Bảo Hiểm từ cao đến thấp, trong trường hợp không đáp ứng đủ vật phẩm cho tất cả trang bị tham gia.
​► Các trường hợp không cung cấp hình ảnh thông tin trang bị sẽ được tính tham gia không hợp lệ.
​► Trang bị được hỗ trợ là trang bị đã đăng ký theo đúng quy định cùng hoàn thành yêu cầu đặt ra.
​​► Thời hạn trao thưởng trong vòng 7 ngày tính từ khi cung cấp đầy đủ thông tin.
► Đối với trang bị có chỉ số ULPT là số lẻ thì áp dụng hỗ trợ theo quy tắc sau:

  • 1 dòng ULPT lẻ: 1 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
  • 2 dòng ULPT lẻ: 1 dòng tăng ULPT thay đổi thành chẵn, 1 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
  • 3 dòng ULPT lẻ: 1 dòng tăng ULPT thay đổi thành chẵn, 2 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
  • 4 dòng ULPT lẻ: 2 dòng tăng ULPT thay đổi thành chẵn, 2 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
 
Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.