Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [May Chu Moi] Hao Hiep Coc - (11/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Goi VIP Tan Thu (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Hoc Vien Luot Song] (12.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Trai nghiem 14 ngay
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Dua TOP Than thu (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu thi Thoi trang] mung May chu moi (03.12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Dua TOP Chien Than (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Dac Biet Cuoi Tuan (02/12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [An Pham Gioi Han] Combo Lich Mung Nam Moi 2023 (25/11)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Combo Lich Quy 1/2023
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (12.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Qua Tang Tan Thu (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Qua tang Kinh nghiem danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (01/12/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Kinh Nghiem Ho Tro (12.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Uu Dai Kenh VIP (12.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (12.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Black Friday] Bùng Nổ Cường Hóa (25/11)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Black Friday] Bùng Nổ Cường Hóa (25/11)

25/11/2022

Nhằm hỗ trợ cho các Hiệp khách rút ngắn khoảng cách, thỏa sức chiến đấu
Tiếu ca trở lại với quà tặng cường hóa đặc biệt

 [Sự kiện] BLACK FRIDAY BÙNG NỔ CƯỜNG HÓA

 Thời gian Sự Kiện: 

- Bắt đầu: (10:00) ngày 25/11/2022.
- Kết thúc: (10:00) ngày 26/11/2022.

 Đối tượng tham gia: 

Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.
- Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều ưu đãi khác nhau.
- Mỗi trang bị tham gia duy nhất 1 lần mỗi ưu đãi và có thể tham gia đồng thời nhiều ưu đãi.
- Áp dụng cho trang bị bất kỳ, không phân biệt trang bị thông thường, võ huân, phục ma động.
- Áp dụng cho vũ khí, y phục, hộ thủ, ủng. Không bao gồm trang sức, áo choàng, nội giáp, môn phái phục, thần thú.

 Thể lệ tham gia:

Trong thời gian sự Kiện Hiệp Khách tiến hành nạp tiêu mới trên Dzoshop theo yêu cầu để nhận lấy ưu đãi tương ứng:

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà
1 Nạp và tiêu mới 4,500 > 4,000@DzoCash 01 Ưu đãi cường hóa từ cấp bất kỳ lên +7
2 Nạp và tiêu mới 11,000 > 10,000@DzoCash 01 Ưu đãi cường hóa từ cấp bất kỳ lên +8
3 Nạp và tiêu mới 25,000 > 22,500@DzoCash 01 Ưu đãi cường hóa trang bị +1 (tối đa +9)
4 Nạp và tiêu mới 50,000 > 45,000@DzoCash 01 Ưu đãi cường hóa trang bị +1 (tối đa +10)
5 Nạp và tiêu mới 80,000 > 72,000@DzoCash 01 Ưu đãi cường hóa trang bị +1 (tối đa +11)
(áp dụng trang bị cấp 130 trở lên)
6 Nạp và tiêu mới 150,000 > 135,000@DzoCash 01 Ưu đãi cường hóa trang bị +1 (tối đa +12)
(áp dụng trang bị cấp 130 trở lên)
7 Nạp và tiêu mới 200,000 > 180,000@DzoCash
01 Ưu đãi cường hóa phòng cụ +1 (tối đa +13)
(áp dụng phòng cụ cấp 130 trở lên)
8 Nạp và tiêu mới 250,000 > 225,000@DzoCash
01 Ưu đãi cường hóa vũ khí +1 (tối đa +13)
(áp dụng vũ khí cấp 130 trở lên)
9 Nạp và tiêu mới 400,000 > 360,000@DzoCash
01 Ưu đãi cường hóa phòng cụ +1 (tối đa +14)
(áp dụng phòng cụ cấp 130 trở lên)
 
 Đăng ký:

Hiệp Khách chuẩn bị trang bị nhận ưu đãi theo thứ tự ở túi hành trang.

Hiệp Khách gửi yêu cầu hỗ trợ để báo danh nhận ưu đãi trong thời gian Sự Kiện:

 Báo danh tại >>Cổng hỗ trợ<< theo mẫu:

♦♦ Mẫu đăng ký tham gia Sự Kiện:

   • Tham gia Bùng Nổ Cường Hóa (25/11)
   • Ưu đãi muốn tham gia
   • ID con
   • Tên nhân vật
   • Máy chủ
   • Tên & Chỉ số trang bị nhận ưu đãi, vị trí đặt trang bị
   • Ảnh chụp chi tiết Trang bị nhận ưu đãi (rê trỏ chuột để hiển thị đầy đủ thuộc tính)

  Trao giải:

► Trang bị tham gia là trang bị đã đăng ký theo đúng quy định cùng hoàn thành yêu cầu đặt ra.
► Thời hạn trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc tính từ khi cung cấp đầy đủ thông tin.
► Đối với trang bị có chỉ số ULPT là số lẻ thì áp dụng hỗ trợ theo quy tắc sau:

  • 1 dòng ULPT lẻ: 1 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
  • 2 dòng ULPT lẻ: 1 dòng tăng ULPT thay đổi thành chẵn, 1 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
  • 3 dòng ULPT lẻ: 1 dòng tăng ULPT thay đổi thành chẵn, 2 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
  • 4 dòng ULPT lẻ: 2 dòng tăng ULPT thay đổi thành chẵn, 2 dòng giảm ULPT thay đổi thành chẵn.
Lưu ý
 
- Mỗi ID con tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Không báo danh, không đặt vật phẩm, không nạp tiêu theo yêu cầu, tham gia ngoài thời gian xem như không tham gia Sự Kiện.

- Yêu cầu chụp ảnh bằng chức năng game   link hướng dẫn
- Ảnh tham gia cần hiện đầy đủ thông tin của Mẫu đăng ký, bao gồm các thông tin ngoài hình ảnh.
- Trang bị nhận ưu đãi do nhân vật tự chuẩn bị.
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn báo danh.
 
Nếu các Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.