Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Bonus (07/12)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Bonus (07/12)

07/12/2022

Yulgang Hiệp Khách mang đến ưu đãi ngập tràn quà tặng hấp dẫn.

Sự Kiện QUÀ TẶNG BONUS

 

⏰ Thời gian sự kiện: (10:00) ngày 07/12/2022 ~ (09:00) ngày 08/12/2022.

🔰  Đối tượng tham gia: Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

🔰  Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách khi nạp và mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi:

Quà bonus Yêu cầu Phần quà
1 Nạp và tiêu mới 500@Dzocash 01 Phúc Vận Phù 20% (Event)
2 Nạp và tiêu mới 7,500@Dzocash 01 Thúy ngọc phù (Vũ Khí)[Chân]
3 Nạp và tiêu mới 13,000@Dzocash 02 Thúy ngọc phù (Vũ Khí)[Chân]
4 Nạp và tiêu mới 22,000@Dzocash 04 Thúy ngọc phù (Vũ Khí)[Chân]
01 Phúc vận phù (25%)

(Quà Bonus 1 có thể tham gia 01 lần, quà bonus 2-3-4 có thể tham gia 04 lần.
Ưu tiên nhận quà bonus cao nhất)

 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.

- Cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).

Chỉ cộng dồn @DzoCash tiêu của nhân vật tham gia trên ID con.
Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.

- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện.
 
Nếu các Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút